Primary tabs

Torsten Bernström

Torsten Bernström har arbetat med affärsutveckling och IT sedan mitten på 1990-talet i roller som projektledare och affärsområdeschef i såväl näringsliv som offentlig förvaltning. På CGI leder han affärsteamet Försvar och Säkerhet med svenska verksamhetens samtliga leveranser till Försvarsmakten, FMV och övriga myndigheter kopplade till nationell säkerhet.

Torsten är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har även gått Försvarshögskolan och NATO Defence College.

From this author

Dyrt att bygga upp totalförsvaret på nytt – lova att inte skrota det igen

6 Oktober 2020 I samband med höstbudgeten september 2020 kan man läsa att det nu blir miljardsatsningar på försvaret och det civila försvaret. I flera år har det talats om att en förstärkning av totalförsvaret varit nödvändig men det är alltså nu som viss effekt – i form av tillskjutna ekonomiska medel kan ses ...

Den största nationella totalförsvarsövningen i Sverige på mer än 30 år 

18 December 2019 I mitt föregående blogginlägg berättade jag att tiden är inne för att återstarta och bygga upp totalförsvaret under devisen Tillväxt – Tillsammans – Myndigheter och näringsliv. Att ställa om från nedskärningar till att utbilda, organisera och anskaffa materiel är en utmaning. Något som också är ...

Tillväxt tillsammans – receptet för att bygga upp ett nytt totalförsvar

6 December 2019 För första gången på 30 år förbereder sig Försvarsmakten och övriga försvarsanknutna myndigheter på att stärka förmågan, utöka organisationen och tillföra den med ny materiel.   I slutet av november 2019 hölls de årliga Försvarsföretagsdagarna – ett forum för försvarsmyndigheter och -industri ...