Bild på Torsten Bernström

Torsten Bernström

Expert försvar och säkerhet

Generalen Omar Bradley påstås ha sagt: ”Min stridsledare talar om för mig vad jag bör göra. Min logistiker talar om för mig vad jag kan göra.” 

I mina tidigare bloggar under våren har ämnet bland annat kretsat kring näringslivets företag som en viktig del av totalförsvaret. Jag har även fokuserat på hur viktigt det är att tänka hela vägen och gå ner i detaljer när det gäller hållbarheten i försörjningskedjor. Ofta ligger risken eller svagheten man bortsett ifrån bara en länk bort i kedjan. Detaljer är viktiga.  

Detaljer är viktiga även när det gäller åtråvärda komponenter och material. Hur ser tillgången ut där? Att det går åt en massa stål och aluminium till konstruktioner, kisel till alla microchip och olja för att driva allt i vårt högteknologiska samhälle – det finns nog i allas medvetande. Men ett vindkraftverk behöver även kraftfulla magneter av neodynium, som även återfinns som viktigt material i mobiltelefoner och diskmaskiner. I våra mobiler ska vi även tränga in några gram tantalium, selenium – och för att displayerna ska fungera, lite indium.  

Några mikrogram här och där kan tyckas – men med stora volymer av producerade varor så blir det även stora värden på de åtråvärda unika ämnena tagna ur vår jord. Ett modernt stridsflygplan kräver mellan 200 och 400 kilo av dessa unika material (några av vissa uppräknade ovan).  Då har vi inte ens nämnt fordonsindustrin som är storförbrukare av palladium, en råvara som främst bryts i Sibirien.  

Syftet med detta blogginlägg är inte att utöka ordförrådet med några mindre kända råvaror och knappa mineraler – utan att påvisa vikten av att ha kontroll på detaljerna i den egna verksamheten och de försörjningskedjor och material man är beroende av. Det är olyckligt om beroendet visar sig först vid en säkerhetspolitisk kris och flödena störs eller stryps.  

På CGI har vi under hela den långa pandemiperioden försökt ligga i framkant när det gäller hur vi kan säkerställa egen störningsfri verksamhet – men även med att hjälpa våra kunder att borra sig ner i detaljerna.  

Den förberedde klarar sig bättre och vi vill gärna likt Generalen Omar Bradley, som jag skrev om i inledningen, hjälpa våra kunder med vad de ska göra, men även se till att de kan göra.  

Dags att dyka ner i detaljerna.  

Läs mer om hur vi på CGI kan hjälpa dig.

About this author

Bild på Torsten Bernström

Torsten Bernström

Expert försvar och säkerhet

Torsten Bernström har arbetat med affärsutveckling och IT sedan mitten på 1990-talet i roller som projektledare och affärsområdeschef i såväl näringsliv som offentlig förvaltning. På CGI leder han affärsteamet Försvar och Säkerhet med svenska verksamhetens samtliga leveranser till Försvarsmakten, FMV och övriga myndigheter kopplade till ...