Resource center

Apotek spelar en avgörande roll i samhället och recepthantering är där en mycket viktig uppgift. Det måste finnas en farmaceut på plats för att ett apotek ska kunna hålla öppet. Många farmaceuter uppger dock att deras arbetsbelastning är mycket hög...

Apotek har ett viktigt uppdrag: Att se till att människor och djur får tillgång till läkemedel. Samtidigt omgärdas verksamheten av omfattande regelverk, avancerad logistik och stor förväntan på ännu bättre kundservice, som exempelvis snabba hemleveranser. För att kunna hantera detta...

Med CGI:s långa erfarenhet inom Business Consulting och expertkonsulter har vi genom åren hjälpt många företag att driva sin verksamhet framåt i flera dimensioner. I denna artikel får vi höra Anna Bergendal och Gustav Gullberg, experter och seniora ledare inom...

I Sverige lever över 2 miljoner människor med hjärt-kärlsjukdom. Det är också den främsta dödsorsaken i Sverige.[1] Socialstyrelsen uppger i sin senaste rapport att totalt 123 000 patienter varit inskrivna i slutenvården med hjärt- och kärlsjukdomar under året, vilket gör...

Den 28 juni 2023 presenterade Europeiska kommissionen ett utkast till förslag om ett uppgraderat betaltjänstpaket. Detta omfattande paket består av det omarbetade direktivet om betaltjänster (PSD3), en innovativ förordning om betaltjänster (PSR) och det helt nya ramverket för åtkomst till...

Att vara ett barn med en allvarlig sjukdom är svårt. Långa sjukhusbehandlingar, färre möjligheter att umgås och leka med kompisar samt att spendera tid borta från hem och familj är utmanande för det drabbade barnet, föräldrar och syskon. Just därför...

Varje år drabbas 2000 människor av typ 1-diabetes, varav 1000 är barn. Ingen vet varför och ingen botas. Barndiabetesfondens vision är att bota typ 1-diabetes till år 2040. Verksamheten finansieras med insamlingar från privatpersoner, företag och föreningar. För att fonden...

En väldigt viktig princip för CGI är att arbeta nära våra kunder. Det gör att vi kan ha starka kundrelationer lokalt trots att vi är ett stort globalt företag. Genom att arbeta nära våra kunder vill vi också kunna bidra...

Linnea Springare har varit en dedikerad CGI-konsult i Luleå sedan 2023. Hon är en kvinna med klart definierade mål och en passion för både sitt arbete och sin personliga utveckling. I mars 2024 tog Linnea hem guld i Svenska Mästerskapen...