På CGI har vi en dröm: ”Att skapa en miljö där vi trivs med att arbeta tillsammans och, som ägare, bidra till att bygga ett företag som vi kan vara stolta över.” På CGI arbetar vi med att uppnå vår dröm genom en genomtänkt plattform för verksamhetsledning, med certifierade processer som stödjer oss i vårt dagliga arbete med kunder över hela Sverige.

En majoritet av CGI:s medarbetare är ägare och alla är delaktiga i att integrera hållbarhetsaspekter i alla delar av vår verksamhet – strategiskt, i kundleveranser och internt. Vårt mål är att upplevas som ett omsorgsfullt och ansvarstagande företag och hjälpa våra kunder att möta utmaningarna och möjligheterna med en hållbar utveckling. Hänsyn till miljön och samhället samt ett högt fokus på god affärsetik har varit kärnvärderingar för CGI ända sedan starten 1976, och är lika viktiga frågor för oss nu som då.

Hållbarhetsredovisning

CGI:s hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret beskriver hur vi arbetar med de hållbarhetsrelaterade frågor som är väsentliga för CGI:s kunder, medarbetare och andra viktiga intressenter.
I vår hållbarhetsredovisning får du en överblick över CGI Sverige AB – vår lokala närvaro, organisationen och de strukturer och processer där vi integrerar hållbarhetsaspekter för att stödja och driva CGI:s interna arbete och kundengagemang.
Ladda ner CGI:s hållbarhetsredovisning 2020 (på svenska)
Ladda ner CGI:s hållbarhetsredovisning 2020 (in English)

Kossor som betar på en grön sommaräng

Miljöhänsyn

Vi tar ansvar för vårt ekologiska fotavtryck och med hjälp av vår samlade kunskap, ledande IT-lösningar, produkter och tjänster hjälper vi kunder att hantera miljöutmaningar och skapa affärsmöjligheter.

Läs mer

Manlig och kvinnlig kollega går och samtalar i en korridor på kontoret

Socialt ansvar

Vår framgång som ett socialt ansvarstagande företag beror på det engagemang, kunskap och drivkraft som finns hos våra medarbetare, som vi kallar medlemmar, för att visa att CGI är deras företag.

Läs mer

Leende kvinna står i ett växthus och läser på sin surfplatta samtidigt som hon känner på en blomma som hänger i en kruka

Digitalisering och hållbarhet

På CGI vill vi accelerera resan mot en fossilfri digital infrastruktur genom att ta en mer proaktiv roll och vägleda våra kunder till rätt infrastrukturinvesteringar.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

  • Hållbarhetsredovisning 2020 - på engelska (kommer snart även på svenska)
  • Hållbarhetsredovisning 2019 - på engelska och svenska
  • Hållbarhetsredovisning 2018 - på engelska

Åtaganden

Mer info