3 kollegor i möte

Ramavtal för offentlig sektor

På CGI har vi konsekvent arbetat med att underlätta för de offentliga myndigheterna att anskaffa olika IT-lösningar. För detta ändamål har vi på CGI ett antal olika ramavtal med unika offentliga beställare men också ett antal övergripande avtal tecknade med Kammarkollegiet.

Lagen om offentlig upphandling styr dessa ramavtal och de anslutna kunderna kan göra avrop inom olika områden.

Läs mer

Alltid Redo?

En rapport om svenska befolkningens syn på beredskap

Ta del av värdefulla insikter och vägledning kring beredskap, inte bara för individer utan också för samhället som helhet. Genom att analysera respondenternas svar har vi kunnat identifiera områden där det kan finnas behov av förstärkningar för samhällets samlade förmåga att hantera kriser.

Tillsammans blir det lättare, att vara alltid redo.

Läs mer om rapporten

Alltid Redo

1500
medarbetare inom offentlig sektor i Sverige.
400 miljoner
inloggningar per år förmedlas genom vår eID-tjänst.
4 miljoner
säkra pensionsutbetalningar gör vi i Sverige.
Beredskapsresan

Almedalen 2024

Nästa destination på Beredskapsresan: Almedalen 2024

Även i år är temat för vår medverkan på Almedalen totalförsvar och hur vi tillsammans kan fortsätta resan mot ett robust samhälle inom alla våra sektorer.

Vi bjuder in till samtal om aktuella utmaningar och möjligheter kopplat till totalförsvaret – med fokus på det som Almedalen egentligen handlar om, det personliga mötet. Ofta över en bit god mat.

Läs mer

Airport display

Beredskapsresan

Sveriges beredskap ska bli bättre. Privatpersoner, myndigheter och näringslivet – alla måste vi ge oss ut på den långa färden från oberedd till förberedd. Och vi måste göra det tillsammans.

Läs mer

Professionals on discussion

2023 Voice of Our Clients

I CGI:s Voice of Our Clients 2023 presenteras resultaten från våra enskilda intervjuer med chefer inom de branscher och geografiska områden som vi arbetar inom. Dessa strategiska samtal ger en unik inblick i hur makro- och branschtrender påverkar affärs- och IT-prioriteringar, och investeringsplaner. Ta reda på vad cheferna inom offentlig sektor svarat i rapporten. 

Läs mer