Globala insikter inom offentlig sektor

På CGI träffar vi årligen företagsledare och IT-chefer för att lyssna på deras perspektiv på trender som påverkar deras verksamhet och affärs- och IT-prioriteringar, kostnader och investeringsplaner. Våra experter analyserar och sammanställer insikterna fördelade på ett antal branscher, bland annat bank och finans, hälsa och omsorg samt myndigheter och offentlig verksamhet. Resultatet samlas i CGI Voice of Our Clients.

Läs mer

 

 

Ramavtal offentlig sektor

På CGI har vi konsekvent arbetat med att underlätta för de offentliga myndigheterna att anskaffa olika IT-lösningar. För detta ändamål har vi på CGI ett antal olika ramavtal med unika offentliga beställare men också ett antal övergripande avtal tecknade med Kammarkollegiet.

Lagen om offentlig upphandling styr dessa ramavtal och de anslutna kunderna kan göra avrop inom olika områden.

Läs mer

 

 

Affärssystem för offentlig sektor

Heroma - ett heltäckande personal- och lönesystem

Heroma är Sveriges enda heltäckande personal- och lönesystem som är helt utvecklat i Sverige och anpassat till svensk kultur, lagar och arbetsmarknadens avtal. Läs mer

Raindance - ett modernt och flexibelt affärssystem

På CGI har vi hjälpt många kunder inom offentlig sektor att skapa värde. Vi levererar affärs- och inköpssystemet Raindance till många kommuner, landsting, universitet och myndigheter. Läs mer

Treserva - ett komplett system för vård och omsorg

Treserva ett heltäckande system för hela socialtjänsten, inklusive kommunal hälso- och sjukvård. Tryggt, flexibelt och effektivt. Läs mer

 

CGI – Insights you can act on

Visste du att vår eID-tjänst förmedlar 215 miljoner digitala inloggningar per år? I filmen hittar du mer spännande fakta om hur vi på CGI skapar värde för samhället.

Förändring på riktigt 

Vi arbetar nära våra kunder för att tillsammans förändra på riktigt. Genom djup branschkunskap och en förståelse för kundens utmaningar, bidrar vi med insikter för att skapa hållbara resultat.

Hidden City hjälper Kiruna i stadsflytten

CGI:s innovation Hidden City använder ”augmented reality” för att lösa några viktiga utmaningar med den infrastruktur som en stad vilar på.