professionals in meeting room

Ramavtal för offentlig sektor

På CGI har vi konsekvent arbetat med att underlätta för de offentliga myndigheterna att anskaffa olika IT-lösningar. För detta ändamål har vi på CGI ett antal olika ramavtal med unika offentliga beställare men också ett antal övergripande avtal tecknade med Kammarkollegiet.
Lagen om offentlig upphandling styr dessa ramavtal och de anslutna kunderna kan göra avrop inom olika områden.

Läs mer

1500
medarbetare inom offentlig sektor i Sverige.
250 miljoner
inloggningar per år förmedlas genom vår eID-tjänst.
4 miljoner
säkra pensionsutbetalningar gör vi i Sverige.