Vår erfarenhet och expertis

Vi är en ledande leverantör på den svenska marknaden. Ett exempel är Business For Utilities Suite, nästa generations kundinformationssystem för multi utility-företag i alla storlekar och med fullt stöd för samtliga nyttigheter.

Business For Utilities Suite (BFUS)

BFUS – Business For Utilities Suite – är ett kraftfullt och flexibelt affärssystem med stort fokus på mobilitet för att snabbt kunna möta omställningar på marknaden. 

Läs mer om Sveriges ledande affärssystem som hjälper kunderna i deras digitaliseringsresa.

Visste du att...

  • Vi är partner till åtta av tio av de största utility-bolagen i Europa. Totalt i världen har vi omkring 200 kunder inom samhällsservice.

  • Vi har levererat och hanterar 12 (till exempel Danmark) av totalt 18 centrala marknadsplatser (HUB) runt om i världen.

  • Vi har outsourcingavtal med kunder som EDP (Portugal, Spanien, Brasilien och USA), Elexon (Storbritannien) och EDF (Frankrike).

  • Vi har support för stora, kända projekt inom Smart grid-området, exempelvis InovGrid i Portugal och Low Carbon London i Storbritannien.

  • Vi har fått flera globala utmärkelser för våra innovativa lösningar inom utility-området.