Robert Almqvist

Robert Almqvist

Director External Communications

Varje år sätter vi på CGI oss ner med närmare 1 500 kunder runt om i hela världen och genomför en lång och bred intervju. När andra rapporter inte sällan baserar sig på webbenkäter, eller korta telefonsamtal, sitter vi med kunden och frågar ett nästan irriterande stort antal svåra frågor kring deras förväntningar, farhågor och framtidsplaner. Vi kallar det Voice of our Clients.

”Varför kan vi inte kalla det för en undersökning?”, är en av de vanligaste frågorna vi får internt. Och svaret är att vi skulle kunna göra det, men underlaget består bara av våra egna kunder och kan på så sätt inte sägas vara ett representativt urval.

Men egentligen är det inte fel att samtidigt säga att det är mer än ”bara” en undersökning. Våra frågor är bredare och går djupare än de flesta, så vårt underlag blir på så sätt mer exakt och omfattande än de flesta andra undersökningarna. Det väcker till och med intresse från analytikerna som gärna vill ta del av vårt data.

CGI är kanske unika i det att vi år efter år genomför över 95 procent av våra kundprojekt i tid, och inom budget.

Våra kunder finns i flera olika branscher, i olika världsdelar, representerar olika nivåer när det gäller teknisk utveckling och marknadsförhållanden. Men gemensamt är att de alla slåss med globaliseringens stora, gemensamma utmaningar; hur behåller man sin konkurrenskraft när man utsätts för global konkurrens, hur följer man den tekniska utvecklingen lagom snabbt utan att bli efter - eller hamna i en återvändsgränd, och hur säker är säker nog när hoten tornar upp sig.

Insikter kräver analys

I årets analys ser man att ledare inom både affärs- och IT-verksamheten anser att den viktigaste trenden och största utmaningen är att digitalisera sin verksamhet för att kunna möta förväntningarna på en allt bättre upplevelse som medborgare eller kund. Samtidigt ser vi att en oroande stor andel av de som genomfört ambitiösa, övergripande digitaliseringsprojekt inte tycker att man nått hela vägen.

Cybersäkerhet, ett område som redan legat mycket högt under de senaste åren, tog ett kliv upp i betydelse i intervjuerna efter pandemins utbrott.

CGI är kanske unika i det att vi år efter år genomför över 95 procent av våra kundprojekt i tid, och inom budget. Men om bara 11 procent av kunderna upplever att den digitalisering som de genomfört, med hjälp av oss eller andra IT-tjänsteföretag, gett önskat resultat så är det något som behöver analyseras.

Då årets intervjuer ägde rum både innan och efter att WHO fastställde att vi har en pandemi kunde vi också fånga upp hur en sådan händelse kan påverka prioriteringar. I detta fall ser vi att cybersäkerhet, ett område som redan legat mycket högt under de senaste åren, tog ett kliv upp i betydelse i intervjuerna efter pandemins utbrott. Och det stämmer väl med hur vi ser en strid ström av förfrågningar.

I en värld då vi alla bombarderas av utspel och material från olika håll är det svårt att värja sig och utmattande att försöka ta in all information, som inte sällan är motstridig, eller exakt samma sak som man just hört 10 andra personer påpeka. Som min kollega Mats Brandt uttrycker det:

”När vi kommer till våra kunder och andra med en analys för just deras bransch, som adresserar just deras utmaningar, och pratar igenom trender och utveckling, möjligheter och hot, är vi inte säljare utan partners som tillsammans utvecklar verksamheter och skapar möjligheter. Och det är då mitt arbete är som roligast”, säger Mats Brandt, säljchef på CGI i Skandinavien.

Voice of our Clients

Ta del av Voice of our Clients.

Läs mer

About this author

Robert Almqvist

Robert Almqvist

Director External Communications

Robert Almqvist driver CGI:s externkommunikation, inklusive mediekontakter. Han har arbetat i och med IT-branschen sedan 1987, först med utveckling och utbildning, sedan som redaktör på Computer Sweden och som kommunikationskonsult för kunder inom IT- och telekom. Robert har även skrivit böcker ...