Ska vi utveckla vår innovationsförmåga handlar det inte så mycket om var vi börjar, utan mest om var vi slutar. Om att fortsätta vara nyfikna, leta efter problem och möjligheter som kan skapa positiva effekter i människors liv.

Jag är själv lärare för IHM Innovation and Business Growth Improveras utbildning i VD-kompetens och även på diverse utbildningar ute på företag och hemma i vår egen organisation. Min grundtes är;gör så att de vill imorgon igen.

Alibabas grundare Jack Ma brukar säga "Smarta maskiner kommer alltid att vara smartare än du själv, men en maskin kan aldrig vara klokare". Idag driver han utvecklingen av skolan, där fokus ligger på att lära barn bli mer mänskliga. Drar vi detta tankespår vidare till hur vi innoverar, så tycker jag att det speglar mycket av dagens innovationsarbete, som gått från att vara teknikdrivet till att bli humant, det vill säga till att ha ett tydligt fokus på att skapa empati för människor och på att göra deras liv bättre.

Jag ser ofta detta under utbildningar; när vi väl tydliggjort vilka det är vi ska hjälpa och göra något bättre för, då har vi lättare att fortsätta. Där gäller det att agera fort, att göra saker, lära och åter göra, och att vara fokuserad på slutet då vi verkligen ser effekten på människan. För att ge upp är alltid ett misstag. Samla istället ditt lärande och fortsätt skapa effekter på människor!

Så när vi lär om hur vi ska innovera, gör det då på ett sätt som ger varje individ möjlighet att själv bestämma över sin roll. Och är du en innovationsledare så kommer du att kunna relatera till det Simon Sinek (mer om Simon i hans LinkedIn profil) sagt "You follow those who lead, not for them, but for yourself".

Innovationsresan är krokig. Den tar oss in i konstiga situationer, till saker som förvånar oss, gläder oss och som gör oss frustrerade. Men fortsätter vi så är vi där till slut och skapar positiva effekter på människors liv!

About this author

Man och kvinna som samtalar

Redaktionen

På CGI arbetar experter inom en lång rad områden. Om du vill veta mer, kontakta oss.