CGI är en viktig leverantör till totalförsvaret

Detta är några exempel på uppdrag vi i dagsläget utför; 

  • Införande av enhetligt myndighetstäckande ekonomi och logistik system (ERP-System) åt FMV
  • Utveckling och vidmakthållande av logistik- och förnödenhetslösning, Försvarsmakten
  • Sammanhållet flygunderhåll, Försvarsmakten /FMV
  • Applikationsförvaltning av Krisinformation-system, MSB, Myndigheten för Samhällsskydd-och Beredskap
  • Konsultinsatser Cybersäkerhet, Säker systemdrift.
  • Konsultuppdrag inom Marin Systemdesign och Systemledning.
     

Vi hjälper till att utveckla system och processer som binder samman underrättelser, logistik och ledning på säkra plattformar och i säkra kommunikationslösningar. Från centrala staber ut till linjen av soldater, sjömän och räddningsledare. 
 

Expertkunskap:

Totalförsvar

Vi levererar säker IT drift och konsulttjänster till kommuner, regioner, länsstyrelser och myndigheter. Viktiga beståndsdelar i totalförsvaret. Kontakta oss för att höra mer.

Marinteknik

Enheten marinteknik är en del av CGI:s försvarsgren och är lokaliserad i Karlskrona Vi stödjer Försvarsmakten, FMV och försvarsindustrin med utveckling och vidmakthållande av tekniska system och marinens fartyg.

Läs mer

Säker Outsourcing   

CGI försvarar ledarposition i Global Outsourcing 100.

Läs mer

Säkra Försörjningskedjor 

Våga ta steget till en effektivare materialförsörjning

Läs mer

Anpassade lösningar:

Secure Cloud

Molntjänster för stora, komplexa verksamheter. Ta del av vårt erbjudande inom Hybrid cloud. Vi erbjuder outsourcing av molntjänster för stora privata och offentliga verksamheter. Hos oss är du i trygga och säkra händer.

Läs mer

Flygunderhållssystem

Vi har kompletta lösningar av civila och militärt anpassade flygunderhållssystem. Kontakta oss för mer information.

SAP

Med S/4HANA Cloud ger SAP er möjligheten att bli det Intelligenta företaget. Våra experter leder er genom de tekniska- och affärsrelaterade processerna och hjälper er att förvandla S/4HANA insikter till handling.

Läs mer

Affärssystem

Vi hjälper dig att välja rätt affärssystem utifrån bransch och behov. I vår produktportfölj hittar du marknadens främsta affärssystem.

Läs mer

Total Asset Management

Four things to expect in a defense logistics partner

Läs mer

AI och Automation 

Vi erbjuder den allra senaste tekniken för att öka verksamheters förmåga att agera datadrivet och automatiserat.

Läs mer

Tjänsteutbud:

Business Consulting

Vi tror inte på lösningar som är mer komplicerade än problemen. Vi älskar det komplexa – problem och avancerade processer – som utmanar oss analytiskt och strategiskt. Men våra lösningar handlar om enkelhet. Om att skapa klarhet för att förenkla beslutsfattande. Om praktiska lösningar som snabbar på processen och ger verklig effekt för våra kunder.

Läs mer

Informationssäkerhet

Rådgivning inom informationssäkerhet

Läs mer

Säker kommunikation 

Ett kostnadseffektivt, säkert och snabbt alternativ att distribuera känslig information till slutkunder. Man får full kontroll på vilka som mottagit dokumenten samt rapporter och kvittenser på felaktigheter och status

Läs mer

SOC Security Operations Center 

Genom vårt globala nätverk av Security Operations Centers (SOC) har vi en total överblick över olika hot tvärs över alla sektorer och geografiska platser. Våra säkerhetsteam identifierar och driftsätter kontinuerligt avancerade lösningar för att upprätthålla infrastrukturer och bemöta hot.

Läs mer

CGI eGov360: Dokumenthantering och samarbete anpassat för era behov

I och med Sveriges kommande inträde i NATO tillkommer behoven att kunna hantera information och dokument att behöva anpassas. En ökad mängd dokument kommer behöva processas, klassificeras, ärende-hanteras och arkiveras. CGI har erfarenhet på område, då vi sedan länge hanterar informations- dokument- och ärendehanterings plattformen åt NATO och dess medlemsländer. I Tyskland, till exempel, med en federerad lösning mellan de nationella systemen och NATO:s plattform. Lösningen levereras av CGI. Vi kallar den eGOV360.