Integrerat logistikstöd

För oss på CGI är ILS (Integrerat Logistikstöd) en naturlig del av systemarbetet, projektledningen och produktledningen. ILS (Integrerat Logistikstöd) omfattar driftsäkerhet, tillförlitlighet, underhållsanalys och underhållsberedning. ILS är en del av systemutvecklingsarbetet och förvaltningen avseende underhållsmässighet, underhållssäkerhet, funktionssäkerhet och användarvänlighet under hela livscykeln. Vi har fördjupande kunskaper inom: driftsäkerhet, underhållsberedning, ​ programvaruunderhåll​, märkning,​ teknisk information,​ utbildning och​ emballage.

Systemarbete

Vi stödjer kunder med systemarbete avseende design, integration och hantering av komplexa system under deras livscykler. Vi bistår med kompetenser för komplexa system inom flera områden, exempelvis försvar och IT.

Vi har erfarenhet som expertstöd i alla delar av ett systems livscykel och stödjer vid utveckling av verksamheten.

Vi har fördjupande kunskaper inom: fartygssystem, kravhantering, testning, logistik och tekniska processer.

Kravhantering och verifiering

Kravhantering och verifiering är avgörande för om ett projekt blir lyckat eller ej. Detta utgör också grunden för ett framgångsrikt systemarbete. Vi har mångårig erfarenhet av procedurframtagning FAT, ICO, HAT, SAT med metoderna dokumentgranskning, inspektion och test.​ Vi har fördjupande kunskaper inom: verifieringsledning, kravnedbrytning, kravframtagning, säkerställa prestanda mot kravspecifikationen, kontrollera att krav är uppfyllda och genomförda och restpunktshantering.

Projektledning

Projektledning för oss på CGI handlar om att kunna leverera kravhantering, planering, restpunktshantering, riskhantering, budgetering och uppföljning. Vi har mångårig erfarenhet från både stora och små projekt samt delprojekt. Vi erfarenhet från utvecklingsprojekt och integrationsprojekt både inom det marina området och inom IT området. Vi har mångårig erfarenhet inom:​ projektledning (PMI/IPMA), ​projektstöd​, projektplanering/koordinering​, konfigurationsledning, verksamhetsutveckling​ och test och verifiering​.

Förvaltning och produktledning

För oss på CGI är det minst lika viktigt att förvalta produkten efter projektets avslut så som vårda produkten under projektets tid.

Vi har gedigen erfarenhet av vidmakthållande/förvaltning av marina system avseende:​ end of life hantering​, driftuppföljning​, avvikelsehantering​, modifieringar och ombyggnationer, konfigurationshantering​, tillämpat underhåll, ILS​ (Integrerat logistikstöd), produktutveckling​ och projektkoordinering.

Läs mer

Världen över hjälper vi Försvarsmakter och totalförsvarsmyndigheter, med att utveckla, förvalta och få ut mesta möjliga effekt ur såväl storskaliga som specialanpassade informationssystem. Läs mer om vårt erbjudande.

Läs mer