En person med en rapport på sin surfplatta följer upp sin odling

Vi har över 30 års erfarenhet och kunskap inom området. I samråd med våra kunder och partners erbjuder vi:

  • marknadens mest attraktiva verksamhetsstöd för utility-företag med slutkundens behov i centrum.
  • effektivisering av arbetsprocesser genom hög automationsgrad.
  • en stark produkt och prismodell som möjliggör snabba och flexibla erbjudanden till marknaden.

Vi har antagit utmaningen att i samverkan med BFUS Användarförening, branschorganisationer, våra kunder och andra parter bidra till ett ekosystem för framtidens utility-företag – för att skapa gemensamma värden.

3,x miljoner
avtal som löpande faktureras i BFUS
9,18
kundnöjdhet på en 10-gradig skala
64+
juridisk företag som använder BFUS som verksamhetssystem

Fördelar med att välja CGI

Ett långsiktigt partnerskap

Vi hjälper dig längs hela vägen med strategisk planering, konsulttjänster, projektledning, driftsättning, kundsupport, underhåll, utbildning, integreringstjänster och programhantering. I takt med att behoven förändras så utvecklar vi vår produkt i samklang med våra kunder för att medverka till en ökad digitalisering och digital dialog med era kunder.

När du väljer CGI får du

Ett sammanhållet verksamhetssystem med leverans av flera digitala tjänster. Verksamhetskompetens i hela landet med expertis inom era kärnprocesser. Stabil partner med kundnöjdhet i fokus. Heltäckande supportorganisation och kompetens. Stark användarförening med stora möjligheter att påverka tjänster. En partner som tar ett helhetsansvar för leveransen. 

Säker leverans ger nöjda kunder

Varje år genomför vi på CGI djupgående intervjuer med våra kunder, där vi frågar dem bland annat om hur de upplever oss som leverantör. Varje år, och nu senast 2020, ser vi att CGI är unika i den bemärkelsen att vi år efter år genomför över 95 procent av våra kundprojekt i tid, och inom budget.

Fördelar med att välja BFUS

Elnät/Elhandel 

Styrningen av verksamheten förenklas, samtidigt som nya och mer effektiva arbetssätt på ett smidigt vis kan förankras hos personalen.BFUS stödjer samtliga processer på den avreglerade elmarknaden för såväl elnät som elhandelsbolag samt balansansvariga. Automatiserad avräkning och rapportering till Svenska kraftnät och övriga aktörer.

Gasnät/Gashandel

BFUS stödjer samtliga processer på den avreglerade gasmarknaden för såväl gasnät som gashandelsbolag samt balansansvariga. Automatiserad avräkning- och rapportering till SWEDEGAS och övriga aktörer.

Fjärrvärme/Fjärrkyla

BFUS har stöd för alla processer från mätvärdesinsamling till faktura för både värme och kyla. BFUS hanterar även samtliga på marknaden förekommande effektavgifter samt ger stöd för att förebyggande arbeta med avkylning.

Vatten/Avlopp

BFUS har stöd för alla processer ett modernt V/A-företag efterfrågar för att leverera kundvärde till medborgarna i kommunen. Stort utbud av självservice-tjänster, ärendehantering och aviseringsmöjligheter.

Miljötjänster

BFUS har stöd för alla processer som behövs för kommunal sophämtning, slamtömning, containerhantering, farligt avfall och latrin. BFUS erbjuder en hög automationsgrad och avancerade integrationer till samtliga förekommande transportplaneringssystem på den svenska marknaden.

Bredband/Fiber

BFUS erbjuder stöd för att hantera alla typer av avtal för Bredband och Fiber. Med en integration till nät-systemet kan ni digitalisera alla förändringar i tjänsten från leverans till faktura.

Allmändebitering

Möjligheterna att skapa flexibla och dynamiska lösningar för allmändebitering är mycket stor. BFUS har en avancerad integrationsmotor som möjliggör en automatiserad hantering av debitering med data från andra stödsystem, tex ÅVC, Elbilsladdning, Vågtjänster och mycket annat.

Övergripande

Oavsett nyttighet så har BFUS ett verksamhetsstöd för pris och produkt, avtal, offert och kampanjer, kundkommunikation, debitering och reskontra som är gemensamt för alla verksamhetsområden och har en marknadsledande position.