Verktyg

Resource center

Nordion Energi består av Weum, som är Sveriges största gasdistributör och Swedegas, som äger och driver stamnätet för gas i sydvästra Sverige. I koncernen ingår också Falbygdens Energi som erbjuder el och driver elnätet i Falköping. Tillsammans har koncernen närmare...

Robert Almqvist
Robert Almqvist

Vi vet saker som andra inte vet

11 November 2020 Varje år sätter vi på CGI oss ner med närmare 1 500 kunder runt om i hela världen och genomför en lång och bred intervju. När andra rapporter inte sällan baserar sig på webbenkäter, eller korta telefonsamtal, sitter vi med...

Insikter från CGI:s globala undersökning sammanställda i nytt white paper Varje år genomför vi på CGI en global undersökning där fler än 1400 ledare världen över djupintervjuas för att förstå de trender som påverkar deras prioriteringar inom verksamheten och IT...

Man och kvinna som samtalar
Redaktionen

Här är energibranschens utmaningar – och så kan de hanteras

2 September 2020 Förändrade marknadsförhållanden och regelefterlevnad är de största utmaningarna som företag inom energisektorn måste förhålla sig till de närmaste åren enligt CGI:s globala undersökning, ”Global Insights 2020”. Det finns ingen magisk formel för hur marknadsaktörerna ska tackla dem. Däremot finns det...

Man och kvinna som samtalar
Redaktionen

Tiden har sprungit från elmarknadshubben – lägg ned och tänk nytt istället

2 Oktober 2019 Den 22 september beslutade styrelsen för Svenska Kraftnät att pausa projektet Elmarknadshubb. Anledningen till stoppet är att det för tillfället inte anses finnas ett adekvat och tydligt regelverk runt modellen i fråga. Propositionen om ny lagstiftning planeras till 2021 och...

Inom EU finns ett mål om att bli koldioxidneutrala till år 2050. Detta innebär att man tänjer gränserna för att hitta nya och smartare sätt att uppnå detta utmanande miljömål. Är lokala ”energi-öar” svaret? Vi frågade Kristian Kjellin på CGI...

Den globala och digitaliserade marknaden skapar möjligheter och ställer krav på en helt ny nivå. Optimering, automatisering och snabbhet i beslut är inte längre bara en trevlig finess utan en nödvändig del av de verksamhetskritiska processerna. Idag kan man analysera...