Inom EU finns ett mål om att bli koldioxidneutrala till år 2050. Detta innebär att man tänjer gränserna för att hitta nya och smartare sätt att uppnå detta utmanande miljömål. Är lokala ”energi-öar” svaret? Vi frågade Kristian Kjellin på CGI i Malmö.

Det nuvarande energisystemet är efterfrågebaserat och är ett centraliserat system som styrs uppifrån och ned – huvudsakligen enkelriktad trafik från produktion till konsumtion. Detta innebär att energin tillhandahålls från ett centralt produktionsställe och överförs till städer, fabriker och hem via elnätet. Men framtiden ser mycket annorlunda ut.

”Inom en nära framtid handlar det om konsumenter som både konsumerar och producerar elektricitet – den så kallade ’prosumenten’. Tillsammans med en ökad användning av förnybara energikällor och den snabba ökningen av elfordon, kräver övergången till ett prosumentlett samhälle med låga koldioxidutsläpp ett nytt energisystem”, säger Kristian Kjellin.

Detta måste bli ett system som säkerställer att nätverket inte överbelastas och som kan hantera efterfrågan och tillgång på energi på ett tåligt och flexibelt sätt. Ett exempel på implementation av denna modell med så kallade energi ö-samhällen – ”öar” med lokal energihandel - finns i Groningen, Nederländerna.

Om det är möjligt att köpa el från ett stort elbolag, varför kan du då inte köpa den överskottsenergi dina grannar genererar från sina solcellspaneler?

Man köper energi från elbolagen, men då borde man enligt Kristian Kjellin kunna köpa den av grannarna. Det som saknas är metoder och modeller för att sälja och köpa den. Bland fördelarna finns att förbrukningen möter produktionen på lokal nivå och skapar nya marknads- och affärsmodeller som peer-to-peer-handel. Det betyder också att de konsumenter som producerar kan få ett rättvist pris för den energin.

Enligt CGI:s årliga kundundersökning CGI Client Global Insights 2018 uppgav 76 procent av de högre cheferna inom energisektorn att ändrade affärs- och driftmodeller för att hantera distribuerade energiresurser är en stor trend, en märkbar ökning från 45 procent som uppgav samma sak 2017.

”Tänk dig nu att man utvidgar idén att handla energi med en granne till andra personer i ett distrikt, en ort eller till och med en hel storstad. Groningen i Nederländerna gör exakt detta och utsågs nyligen till en ’Lighthouse city’ av Europeiska kommissionen för att man använder den digitala energi-plattformen till att skapa ett lokalt distribuerat energi ö-system”.

Genom en smart-city-strategi och innovativa lösningar – som extrahering av biogas från köksavfall och projekt som fokuserar på en smartare användning av värmenätverk och vertikala solcellspaneler – syftar plattformen till att göra hela distrikt energineutrala eller till och med energipositiva. Boende spelar en stor roll i denna modell eftersom de aktivt utbyter energi med grannarna eller ett företag i närheten.

En öppen innovationsplattform

CGI har utvecklat en öppen innovationsplattform som utgör grunden för den digitala energi ö-plattformen. I Groningen samlas alla datakällor som väder, centrala marknadssystem, smarta mätare, externa enheter som gatlyktor, smarta byggnader och så vidare, till en enhetlig integrerad plattform. Data samlas in, lagras och delas med deltagarna, inklusive de boende, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Konsumenterna kan jämföra sin energianvändning och -förbrukning med grannarna genom ett spelkoncept, och ekosystemspelarna får dataanalyser, insikter och validering av sina innovationer.

Konceptet med energi-öar syftar till att korta ned den traditionellt långa kedjan från produktion till konsumtion och göra elen billigare för slutkonsumenten. Exempel: i Nederländerna kostar elektricitet 0,22 EUR/kWh; när den är egenproducerad kan man komma ned till så låga priser som 0,15 EUR/kWh. Det är en potentiell besparing på nästan 230 EUR per år och hushåll.

En plats för alla

Samarbete är nyckeln när man ska bygga ett nytt hållbart och tillförlitligt system för energi-öar. 

”Våra samtal med högre chefer som en del av 2018 års CGI Client Global Insights ger vid handen att det är viktigt att man tar till sig samarbetsinriktade affärsmodeller som sträcker sig bortom organisationsgränserna när man ska skapa och leverera mervärde till kunderna. Groningen-projektet involverar 34 parter och genom att skapa en plattform som möjliggör för alla dessa parter att dela information, uppmuntras till ett större deltagande, bland annat från kommunen, energibolag, energileverantörer, systemansvariga för distributionssystemet med flera”.

Det står klart att potentialen med digitala energiöar är enorm: städer och länder runt om i världen behöver bara rulla upp ärmarna och sätta igång. Genom samarbetsinriktad innovation och digitala tekniker möjliggör CGI för energiekosystemen att säkerställa en hållbar, tillförlitlig, säker och prisvärd energiframtid.


Tillsammans med en annan ”Lighthouse city”, Uleåborg i Finland, ingår Groningen i ”Making-City”, ett projekt som ligger under det EU-stödda programmet H2020 Smart Cities and Communities. León (Spanien), Bassano del Grappa (Italien), Kadiköy (Turkiet), Poprad (Slovakien), Vidin (Bulgarien) och Lublin (Polen) ingår också i programmet, och fler städer lär följa.