En väldigt viktig princip för CGI är att arbeta nära våra kunder. Det gör att vi kan ha starka kundrelationer lokalt trots att vi är ett stort globalt företag. Genom att arbeta nära våra kunder vill vi också kunna bidra till lokalsamhället och att våra medarbetares bidrag till samhället märks även utanför jobbet.

Malmö, en av alla orter som CGI  har kontor

Vår arbetsmodell kallas på engelska ”Client Proximity” och handlar helt enkelt om en närhetsprincip till våra kunder. CGI har 32 kontor bara i Sverige och vi kan på så sätt kombinera vår globala expertis med vår lokala leverans och kännedom. Detta var någonting som lockade Hampus Petersson till CGI där han idag arbetar som konsult inom IT, business- och hållbarhetsfrågor, främst inriktad mot offentlig sektor men även privat. Tidigare i år blev han klar med CGI:s treåriga traineeprogram CGI Selected. Hampus ser tydligt hur närheten till kunderna stöttar honom i hans roll.

CGI ska finnas där kunderna finns, säger Hampus Petersson. På så sätt kan vi som företag bättre förstå våra kunders förutsättningar och behov, och tillsammans med dem göra störst skillnad. Våra förmågor som konsulter är mycket kopplade till individen och därför är det väldigt viktigt att vi är nära och känner till den kontext som våra kunder befinner sig i. Detta gäller inte minst inom hållbarhetsfrågor där de lokala och geografiska förutsättningarna kan skilja sig ganska mycket, vilket självklart påverkar utmaningarna och möjligheterna på en specifik plats.

Hampus uppskattar inte bara hur flexibel hans roll är och hur mycket han har möjlighet att påverka den utan också att han kan arbeta från flera platser och på så sätt få ett utökat kunskapsutbyte. Hampus arbetar på CGI:s Stockholmskontor men kommer ursprungligen från Kalmar och han uppskattar att han har möjlighet att jobba på CGI:s kontor i Kalmar när han besöker sin familj. Han uppskattar även möjligheten av tätt samarbete med kollegor från olika platser i världen där CGI finns.

Närheten till kunderna gör att CGI och medarbetare lättare kan bidra till lokalsamhället. ESG står för Environmental, Social och Governance och är ett mått på hur verksamheter arbetar med frågor som rör miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning. Måttet kan användas internt för att bygga mer hållbara företag men också av investerare som vill hitta hållbara bolag att investera i. CGI arbetar med ESG både på lokal och global nivå genom bland annat olika typer av engagemang gentemot kund och internt. Exempelvis vill CGI bidra genom att utbilda, dela med sig av erfarenheter och inspiration om IT-branschen, men även hur IT och förändrade affärsprocesser kan driva den gröna och hållbara omställning som krävs. CGI har ett aktivt miljöengagemang, anordnar sommarkurser i kodning för barn och behåller i stor utsträckning leveransen i Sverige vilket leder till fler arbetstillfällen och mer skatteintäkter lokalt.

Vårt engagemang i lokalsamhället och för ESG påverkas tydligt av vår arbetsmodell, säger Hampus. Vad som prioriteras inom ESG kan skilja sig över världen och handlar också mycket om vilka intressen medarbetarna har på platsen och vad som är mest väsentligt vilket återigen påvisar hur mycket vi som arbetar på CGI får vara med och påverka verksamheten. Låt oss omvandla verklig insikt till handling – tillsammans.