Business Consulting

Resource center

Johan Elsner
Johan Elsner

Affärssystem – kvarnsten eller möjliggörare?

14 Maj 2024 I takt med att den digitala transformationens utmaningar genomsyrar våra verksamheter, framträder affärssystemen som alltmer kritiska komponenter i denna resa. Systemen som idag är hjärta och lungor i många verksamheter håller koll på masterdata och transaktioner och är ryggraden för...

Karin Rehnberg
Karin Rehnberg

Varför är det så svårt att dela journaler mellan olika vårdgivare?

22 Augusti 2023 Under mina år som sjuksköterska på ett sjukhus i Stockholm bytte jag toner i faxen ganska ofta. De gånger som tonern inte hade bytts kunde man få faxade remisser, journalkopior eller läkemedelslistor vars innehåll var nästan omöjligt att tyda. Det...

I vår introduktionsartikel " Därför är masterdata en verksamhetskritisk fråga" diskuterade vi betydelsen av master data. Nu dyker vi djupare ner i hur masterdatahantering (MDM) kan transformera din verksamhet och vilka positiva effekter som bör uppstå. Strukturerad informationshantering är ryggraden...

Behovet att göra information transparent i sin organisation med bibehållen kontroll har ökat explosionsartat. Det är avgörande för att kunna förstå en helhetsaffär där företagets nyckeltal finns enkelt tillgängliga. Vikten av att förstå sitt utgångsläge Mängden information en verksamhet samlar...

Oavsett vilka frågor vi involverar oss i eller vilken kontext vi lever och verkar i, gör att vi använder oss av ett beteende. Ett mänskligt beteende. Detta beteende kommer utvecklas över tid då vi förändrar våra preferenser och förväntningar gentemot...

Fredric Saller
Frederic Saller

Kan man standardisera digitala tjänster i decentraliserade organisationer?

23 Maj 2022 Som managementkonsult har jag många gånger stött på företag som haft stora ambitioner att konsolidera, standardisera, tjänsteorientera eller produktorientera sin IT-verksamhet. Tyvärr är den typen av projekt ofta svåra att genomföra i decentraliserade organisationer där man jobbar med liknande verksamheter...

Kerstin Engman
Kerstin Engman

Förändringsledaren – din ROI-hjälte!

24 Februari 2022 Return of investments, ROI är avkastningen på en investering, det vill säga förhållandet mellan nettovinst och kostnader. Det betyder att om kostnaderna för att införa en ny organisation, ett nytt arbetssätt eller ett nytt system blir höga minskar förstås vinsten...