Primary tabs

E-hälsa, vård och omsorg

Genom att förena hjärta och hjärna bidrar CGI till en vård som är baserad på bästa möjliga kunskap. För patienterna innebär det en tillgänglig och jämlik vård oavsett var man bor. För medarbetarna handlar det om tillgång till smarta beslutsstöd för diagnos och behandling vid varje patientmöte. Och för vårdgivarna skapas förutsättningar att tillvarata sjukvårdens resurser så effektivt som möjligt.

Svensk hälso- och sjukvård är bland de bästa i världen sett till medicinska resultat, men är som de flesta vårdsystem satt under hård press. Ökad komplexitet, nya aktörer och en ansträngd ekonomi är några av utmaningarna för den offentliga vården. Utgifterna för vård i Sverige ökar för varje år, men behovet av vård ökar i en ännu snabbare takt.

Bristen på vårdpersonal har blivit stor i flera landsting. Därför är det centralt att fokusera på hur resurserna vi har används. Digitaliseringen möjliggör i många fall en smartare resursanvändning. Men ny teknik genererar inget värde i sig. Det är först när vi förändrar arbetssätt och beteenden som digitaliseringen kan generera verkligt värde. På CGI förstår vi både teknik och människor - och vi vet att det enda sättet att skapa långsiktig nytta är genom verksamhetsdriven förändring.

Ett urval av artiklar och nyheter

DATA + VÅRD stärker Halland

Följ patienternas väg genom dataanalyser och sätt in resurserna där de ger bäst effekt. Region Halland ligger i framkant när det gäller datadriven sjukvård. Läs mer

Mer resurser till sjukvården

Att öka resurserna till sjukvården har varit ett hett ämne på den politiska agendan inför valet och många hoppas på att ny teknik ska bidra med stora effektivitetsvinster. Läs mer

Kan AI hjälpa unga med psykisk ohälsa?

I ett pilotprojekt undersöks hur artificiell intelligens kan användas för att kartlägga mönster i ungas väg genom sjukvården. Läs mer

Vi skapar ett stort ekosystem

Lösningarna för framtidens hälso- och sjukvård är minst lika spännande som de är många. CGI:s vårdexpert Lars Axell berättar vad som behövs för att dra nytta av alla nya innovationer. Läs mer

Enkelt att minska socialsekreterarnas arbetsbörda med automatisering

En övervägande andel av Sveriges socialsekreterare uppger att de har för mycket att göra. Ett enkelt sätt att minska deras arbetsbörda är via automatisering. Läs mer

Strategisk styrning inom hälso- och sjukvård

Hälsovårdssystemen världen över står inför utmaningar som stigande kostnader och en ökad efterfråga på bättre resultat. Dessa utmaningar drivs delvis av vår åldrande befolkning som lever längre med kroniska tillstånd. Läs mer

 

System e-hälsa, vård och omsorg

eFrikort

eFrikort är en tjänst som hanterar högkostnadsskydd inom hälso- och sjukvård. Läs mer

OMNI360 självbetjäning

Idag läggs mycket arbetskraft på patientregistrering och vägledning på sjukhusen. Läs mer

Treserva

Treserva är ett heltäckande system för hela socialtjänsten, inklusive kommunal hälso- och sjukvård. Tryggt, flexibelt och effektivt. Läs mer

 

En undersökning inom förändringsledning

Sverige har bestämt sig för att vara världsbäst på e-hälsa 2025 och vi vill vara med och göra verklig skillnad. För att lyckas med detta vill vi få ännu bättre kunskap om Vårdsveriges erfarenheter av utvecklings-/förbättringsarbete. Vi har anlitat en extern partner (PMP Marknadskonsult) som i februari – mars 2019 djupintervjuade 15 personer med gedigen erfarenhet inom e-Hälsa. Ta del av våra lärdomar från intervjuerna med beslutsfattare i rapporten.

Läs mer

 

 
7
miljoner medborgare i Sverige förenklar vardagen med e-Frikort.
70%
av marknaden och 14 regioner använder Heroma för sina medarbetare.
4
av de största förändringsinitiativen inom hälso- sjukvård tar stöd av CGI.