Primary tabs

Design och utveckling

Vi hjälper dig att förstå de unika aspekterna av din bransch, marknad och intressenter. Genom dessa insikter skapar vi sedan engagerande digitala upplevelser.

Läs mer

Införandestöd

Vi erbjuder dig certifierade förändringsledare och verksamhetsutvecklare med stor erfarenhet. Våra erfarna konsulter och vår breda kompetens inom e-hälsa gör att du som kund kan känna dig trygg.

Läs mer

Effektivitet och automation

Tillsammans med verksamhetsföreträdare identifierar och utvecklar våra konsulter det som krävs för att hantera vårdbehovet på bästa sätt. Vi erbjuder även en komplett lösning för egenmonitorering på distans och en komplett plattform för triagering.

Läs mer

Vårdinformation

Vi erbjuder lösningar samt konsulter med expertis inom informationssäkerhet, cybersäkerhet, dataskydd och regulatorisk följsamhet. Vi hjälper dig också med verksamhetsanalys och verksamhetsarkitektur.

Läs mer

Klinisk kompetens

Inom CGI:s nationella e-hälsoteam har vi medarbetare med olika kliniska utbildningar. Det är en stor fördel när man som konsult går in i olika uppdrag i vårdens omedelbara närhet. Konsulten med sina dubbla kompetenser har en helt annan insikt och förståelse för den kliniska verkligheten och kan därigenom bidra i sitt uppdrag både med det kliniska perspektivet och uppdragets specifika behov och frågeställningar.

Samtliga konsulter inom CGI:s nationella e-hälsoteam har lång och gedigen erfarenhet från uppdrag i olika kliniska miljöer. Det har genom årens lopp byggt upp en god insikt och kunskap om förutsättningarna i den kliniska vardagen och tillför ett mervärde i konsultuppdragen.

Omvärldsanalys

CGI genomför varje år en omfattande undersökning av våra kunders syn på de trender som påverkar deras verksamhet. Genom analyser av resultaten kan vi förse våra kunder med värdefulla insikter per industri och på global nivå. Våra mätningsdata kommer från en kunskapsbas utvecklad över hela världen under de senaste tio åren. Detta motsvarar insikter från 5500 kunder och nästan 1 miljon svar från djupintervjuer med 1500 personer på beslutsfattande nivå varje år.

Vi erbjuder analyser och insikter per land och ekonomisektor, industritrender och prioriteringar inom verksamhet och IT.

Under år 2020 genomförde vi 1447 djupintervjuer med våra kunder. Av dessa var 66 kunder (fördelade i tio länder) verksamma inom hälso- och sjukvårdssektorn. Detta år var intervjuerna indelade i två delar: Före och efter Covid-19 pandemins utbrott.

Läkare som tar noteringar vid sitt arbetsbord omgiven av surfplatta, mobil, medicinburkar, stetoskop och röntgenplåtar