Varje resa är unik – Beredskapsresan gör vi tillsammans

Varje resa är unik – Beredskapsresan gör vi tillsammans

CGI erbjuder stöd för att förbereda alla verksamheter inom hälso- och sjukvården inför potentiella kriser och krig. Med expertinsikt, strategier och verktyg hjälper CGI till att stärka civila och militära förmågor för att möta framtida utmaningar. Varje beredskapsresa är unik, men CGI:s fyra decennier av erfarenhet gör oss till en tillförlitlig partner i beredskapsprocessen. Beredskap är en angelägenhet för alla – individer, myndigheter, och näringslivet – och framtida beredskap börjar idag.

Läs mer

Civilt försvar och krisberedskap

Alla verksamheter inom hälso- och sjukvården ska genomgå den långa färden från att vara oberedda till att vara förberedda. Totalförsvaret ska byggas upp för att vara redo för kriser och krig. Vi på CGI hjälper dig på beredskapsresan med din roll i totalförsvaret.

Läs mer om civilt försvar och krisberedskap

Design och utveckling

Vi hjälper dig att förstå de unika aspekterna av din verksamhet, dina patienter och medarbetare.

Läs mer om design och utveckling

Effektivitet och automation

Det är inte alltid lätt att identifiera var i din verksamhet utvecklings- och förbättringspotentialen finns. Vi ser på din verksamhet med nya ögon och föreslår effektiva insatser.

Läs mer om effektivitet och automation

Införandestöd

Vi erbjuder dig certifierade förändringsledare och verksamhetsutvecklare med stor erfarenhet. Våra erfarna konsulter och vår breda kompetens inom e-hälsa gör att du som kund kan känna dig trygg.

Läs mer om införandestöd

Omvärldsanalys

Vi erbjuder analyser och insikter per land och ekonomisektor, industritrender och prioriteringar inom hälsa, vård och omsorg samt IT.

CGI har en mycket omfattande egen verksamhethet för omvärldsbevakning. Därför är vi särskilt lämpade att stötta aven dig i ditt arbete med omvärldsbevakning.

CGI genomför varje år en omfattande undersökning av våra kunders syn på de trender som påverkar deras verksamhet. Genom analyser av resultaten kan vi förse våra kunder med värdefulla insikter per industri och på global nivå. Våra mätningsdata kommer från en kunskapsbas utvecklad över hela världen under de senaste tio åren. Detta motsvarar insikter från 5 500 kunder och nästan 1 miljon svar från djupintervjuer med 1500 personer på beslutsfattande nivå varje år.

Under år 2020 genomförde vi 1447 djupintervjuer med våra kunder. Av dessa var 66 kunder (fördelade i tio länder) verksamma inom hälso- och sjukvårdssektorn. Detta år var intervjuerna indelade i två delar: Före och efter Covid-19 pandemins utbrott.

Vårdinformation

Att använda standarder och gemensam struktur i vårdinformationssystemen är en förutsättning för att kunna nå målen i e-hälsovisionen – vi hjälper dig med det! Vi erbjuder även tillhörande verksamhetsanalys och verksamhetsarkitektur.

Läs mer om vårdinformation

Egenmonitorering

Egenmonitorering gör det möjligt att ge vård efter individens behov

Läs mer om egenmonitorering

Medicinsk bild

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar, för att möta behoven där det är allt svårare att hitta rätt kompetens och svårt att bemanna upp med tillräcklig arbetsstyrka, därför behövs nya arbetssätt och ny innovativ teknik för att klara dagens och framtidens behov.

CGI tillsammans med våra partners erbjuder avancerade lösningar och har förmågor att stödja Hälso- och sjukvården med att ändra arbetssätt inom medicinsk bild.

Läs mer om medicinsk bild

Smart Kardiologi

Via CGI:s partnerekosystem erbjuder vi en bred uppsättning tjänster, inklusive Smart Kardiologi, som vi levererar tillsammans med GE HealthCare. Centricity Cardio Enterprise är en integrerad lösning som optimerar vårdflödet och förenklar arbete på kardiologiavdelningar..

Läs mer om smart kardiologi

Kostsystemet Aromi

Aromi digitaliserar storköksverksamheten från planering till servering.

Läs mer om Aromi

Treserva

Treserva ett heltäckande system för hela socialtjänsten, inklusive kommunal hälso- och sjukvård. Tryggt, flexibelt och effektivt.

Läs mer om Treserva

Spädbarn som undersöks av en läkare
21 av 21
regioner och ett 100-tal kommuner nyttjar redan CGIs erbjudanden inom vård och omsorg
28 kontor
över hela landet: alltid nära din region
300+
konsulter jobbar uteslutande med hälso- och sjukvård över hela landet

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterat om de senaste nyheterna och insikterna från CGI inom området hälsa, vård och omsorg.

 

Registrera dig

En kvinna som jobbar framför en datorf

Inom CGI:s nationella e-hälsoteam, som finns representerade i hela Sverige, har vi medarbetare med olika kliniska utbildningar såsom läkare, sjuksköterskor och biomedicinsk analytiker. Det är en stor fördel när man som konsult går in i olika uppdrag i vårdens omedelbara närhet. Konsulten med sina dubbla kompetenser har en helt annan insikt och förståelse för den kliniska verkligheten och kan därigenom bidra i sitt uppdrag både med det kliniska perspektivet och uppdragets specifika behov och frågeställningar.

Detta gäller även vårt hälsoteknikteam med arkitekter, integratörer, utvecklare och tekniska specialister inom vårdsystem, medicinteknisk utrustning, röntgensystem och avancerad sjukvård i hemmet och inte minst AI för hälsa- och sjukvård.

Samtliga konsulter inom CGI:s nationella e-hälsoteam har lång och gedigen erfarenhet från uppdrag i olika vårdnära miljöer. De har genom årens lopp byggt upp en god insikt och kunskap om förutsättningarna i den kliniska vardagen och tillför ett mervärde i konsultuppdragen.