I Sverige lever över 2 miljoner människor med hjärt-kärlsjukdom. Det är också den främsta dödsorsaken i Sverige.[1] Socialstyrelsen uppger i sin senaste rapport att totalt 123 000 patienter varit inskrivna i slutenvården med hjärt- och kärlsjukdomar under året, vilket gör det till det vanligaste sjukdomskapitlet.[2]

Svensk sjukvård ligger långt fram när det gäller avancerad hjärtsjukvård, både akut och planerad. Det finns dock ett antal faktorer som gör att en ännu mer effektiv kardiologi kommer att krävas framöver. Trots att området ofta är tekniskt avancerat när det gäller undersöknings- och övervakningsmetoder, sker mycket av arbetet med att sammanställa resultat, provsvar och rapportering manuellt. 

Sophia Nordström, sjuksköterska, med stor klinisk erfarenhet, och del av CGI:s e-hälsoteam, berättar: 

Min upplevelse från vården är problematik med långa köer och lång väntetid på behandling inom kardiologi. Varje ytterligare dag som en patient får vänta på undersökning eller vård kan ge upphov till både ökat lidande och ökade kostnader då större insatser krävs när behandling inte sätts in i tid. 

Avancerat tekniskt stöd sparar tid och ger mer exakta resultat

Att kunna effektivisera arbetsflödet och minska den manuella administrationen kan frigöra mycket tid och resurser för avdelningar inom både kardiologi och klinisk fysiologi på sjukhus i Sverige. Dessutom kan ny teknik som AI-baserade lösningar bistå vården på många sätt. 

AI är särskilt användbart för bedömningar av hjärtfunktionen, där både datainsamlingens kvalitet och personalens skicklighet påverkar undersökningsresultaten, säger Kristoffer Navréd, läkare och konsult inom medicinsk bild, på CGI. Ofta måste patienter också göra flera undersökningar över tid, som behöver vara enhetligt utförda för att sjukdomens utveckling och förbättring ska kunna bedömas. AI-baserad ultraljudsteknik kan minska eller eliminera variationer i dessa undersökningar, vilket både förenklar undersökningarna och ger mer exakta resultat.

Smartare kardiologi ger mer tid för patienter

För att underlätta arbetet för verksamheter inom såväl kardiologi som klinisk fysiologi kan digitala lösningar underlätta och spara mycket tid och resurser. För just detta syfte erbjuder CGI tjänsten Smart kardiologi, som kan effektivisera och standardisera delar av det kardiologiska arbetet. 

Smart kardiologi är i grunden ett effektivt arbetsflödessystem, där information från olika typer av undersökningar och behandlingar, som PCI, ultraljud och EKG, samlas på ett ställe, vilket gör att personalen inte behöver överföra information mellan olika system manuellt, säger Sophia Nordström. Systemet automatiserar dokumentation och ger analysmöjligheter med en inbyggd AI-motor som adderar kvalitet och minskar fel. Systemet fungerar för alla typer av hjärtundersökningar och är helt produktoberoende, vilket innebär att verksamheten kan använda vilken typ av undersökningsapparatur som helst. 

Att automatisera delar av arbetet innebär inte bara en stor effektivisering och stora tidsbesparingar utan ökar också patientsäkerheten. 

Det är mycket viktigt att rätt information om rätt patient kommer till rätt system, säger Kristoffer Navréd. Genom att informationsöverföringen automatiseras minskar också riskerna för fel. Att kunna arbeta på ett standardiserat sätt ger stora effektivitetsvinster. Verksamheter som redan idag har lösningen på plats uppger att de uppnått mycket stora tidsbesparingar. 

Beprövad teknik med mycket goda resultat

Smart kardiologi bygger på Centricity Cardio Enterprice, CCE, som utvecklats av GE Healthcare. Systemet finns tillgängligt på svenska och arbetsflödet är anpassat efter rutiner och processer på svenska sjukhus. 

Systemet som Smart kardiologi baseras på är beprövat och används redan av ett stort antal verksamheter internationellt, säger Fredrik Augustsson, partneransvarig för CGI:s e-hälsoteam. Vi på CGI har också stor lokal närvaro med ett trettiotal kontor runt om i Sverige. Det gör att det finns konsulter och kompetens nära till hands för implementation, integrationer och service. Dessutom har vi mycket kunskap och erfarenhet från vården, eftersom vi har många sjuksköterskor, läkare och annan vårdkompetens anställda, men också för att vi arbetat med implementation av digitala lösningar för vården under lång tid. Vi har också mycket erfarenhet av komplexa och stora integrationer, där vi kan bistå med att integrera nya system som Smart kardiologi i verksamheten på ett bra sätt. Vad vi vet finns inga motsvarande lösningar på den svenska marknaden. 

När systemet tagits i drift i skarp verksamhet har rapporteringstiden för exempelvis hjärtkateteriseringar och invasiv kardiologi kunnat minskas med 60 procent, med bara sex klick genomförs rapportering av transthorakal ekokardiografisk undersökning med normalt fynd.[3]

Är du intresserad av att höra mer om Smart kardiologi, diskutera hur lösningen kan effektivisera och förenkla arbetet i din verksamhet, eller veta mer om hur CGI kan bistå sjukhusets digitaliseringsresa? Tveka inte på att höra av dig till våra lokala konsulter och experter eller till CGI:s nationella e-hälsoteam. 

[1] Läs mer om hjärtsjukdomar [2] Öppna Socialstyrelsens rapport (pdf) [3] Läs mer om bl.a. snabbare rapporteringstid

Läs mer om Smart kardiologi