Kristoffer är läkare med bakgrund inom laboratoriemedicin och fungerar som verksamhetsexpert inom e-hälsoteknik. Han har kunskap inom systemintegration, arkitektur och teknik för att förbättra hälso- och sjukvården. Han fokuserar på systemlösningar för medical image med avancerade bild- och funktionsundersökningar, digital patologi och laboratorieinformationssystem.

Kristoffer arbetar med e-hälsoteamets informatiker för att skapa passande lösningar för både medicinska och tekniska behov inom vården. Med sin kliniska erfarenhet förstår han verksamhetens krav och strävar efter att skapa mervärde för både patienter och personal.