Media center

CGI har tecknat avtal med Ludvika kommun angående helhetslösning för kommunens HR- och lönehantering. Affären innebär att CGI levererar HR- och lönelösning för Ludvika kommuns cirka 2 500 medarbetare, ett avtal som kan utökas i takt med att kommunen administrerar...

Stockholm – CGI får förnyat förtroende hos AMF Tjänstepension och AMF Fastigheter gällande ett helhetsåtagande för infrastrukturella tjänster. I över 20 år har CGI hjälpt AMF utveckla sin IT-funktion för att kunna ge sina kunder en så hög pension som...

Helsingfors. IT- och konsultföretaget CGI och Stora Enso har tecknat ett avtal om projekt-, applikations- och konsulttjänster. CGI:s experter kommer att hjälpa Stora Ensos skogsdivision att påskynda den digitala omvandlingen av sin verksamhet och göra ytterligare framsteg mot sina mål...

CGI får förnyat förtroende som strategisk partner inom infrastrukturtjänster till Skandia. Avtalet innebär en modernisering av företagets infrastrukturella tjänster med fortsatt fokus på automation, säkerhet och regelefterlevnad. Som en del av det nya avtalet kommer CGI implementera Enterprise Cloud, en...

CGI meddelar nu att Uddevalla kommun har valt det moderna, heltäckande och användarvänliga verksamhetssystemet för professionella storkök, Aromi. Systemet är del i Uddevalla kommuns digitaliseringsstrategi och ska bidra till att minska matsvinn, samt ge en bättre och effektivare hantering av...

CGI har uppnått platinaklassning från EcoVadis för hållbarhetsprestanda, vilket placerar CGI bland de 1% bästa företagen i kategorin dataprogrammering, konsulttjänster och andra relaterade verksamheter.

För fjärde gången delar vi på CGI ut priset Årets IT-kvinna. Priset kommer att tillägnas en kvinna som är en förebild och som inspirerar andra inom IT-branschen. Årets IT-kvinna drivs av att göra skillnad och brinner för inkludering och mångfald...

Det nya partnerskapet ökar tillgängligheten till digitala verktyg för vårdgivarna i Sverige så att de effektivt kan möta fler patienters behov, något som inte minst är viktigt för att möta den demografiska utvecklingen. CGI och den Finlandsbaserade leverantören av en...

P27 Nordic Payments och det internationella IT-tjänsteföretaget CGI har ingått ett avtal som innebär att CGI levererar högsäkerhetsklassad IT-infrastruktur till P27 Nordic Payments kontor i Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors. Det bankägda bolaget P27 Nordic Payments har bildats för att ta...