Media center

CGI Sverige AB och Pulsen Omsorg, två leverantörer av verksamhetssystem för svenska socialtjänster, inleder ett samarbete. Enligt avtalet kommer företagen att kunna sälja lösningar från den andra parten för ett mer komplett erbjudande till kunderna. Bland annat handlar det om...

Hur mogen är din verksamhet för molnet? Det kan du snabbt få en indikation på genom att göra CGIs Hybrid Cloud Maturity Model-test. Testet har arbetats fram utifrån CGIs cloud-teams gedigna erfarenheter av molnetimplementeringar. ”I våra kunddialoger ser vi tydligt...

Sundsvall, Sverige - CGI har ingått ett avtal med Försäkringskassan om att stödja dess strategiska verksamhetstransformationsprogram genom utveckling av digitala system. CGI kommer att samarbeta med myndigheten i dess programinitiativ för att modernisera sin verksamhet och tillhandahålla en högre servicenivå...

Digitalisering och digitala tjänster är en stor del i att underlätta, effektivisera och förbättra vård, omsorg och administration för såväl patienter som personal. För att stötta sjukhusledningar och regioner med digitaliseringen av sjukhus och sjukvård har CGI tagit fram ett...

CGI har tecknat avtal med Ludvika kommun angående helhetslösning för kommunens HR- och lönehantering. Affären innebär att CGI levererar HR- och lönelösning för Ludvika kommuns cirka 2 500 medarbetare, ett avtal som kan utökas i takt med att kommunen administrerar...

Stockholm – CGI får förnyat förtroende hos AMF Tjänstepension och AMF Fastigheter gällande ett helhetsåtagande för infrastrukturella tjänster. I över 20 år har CGI hjälpt AMF utveckla sin IT-funktion för att kunna ge sina kunder en så hög pension som...

Helsingfors. IT- och konsultföretaget CGI och Stora Enso har tecknat ett avtal om projekt-, applikations- och konsulttjänster. CGI:s experter kommer att hjälpa Stora Ensos skogsdivision att påskynda den digitala omvandlingen av sin verksamhet och göra ytterligare framsteg mot sina mål...

CGI får förnyat förtroende som strategisk partner inom infrastrukturtjänster till Skandia. Avtalet innebär en modernisering av företagets infrastrukturella tjänster med fortsatt fokus på automation, säkerhet och regelefterlevnad. Som en del av det nya avtalet kommer CGI implementera Enterprise Cloud, en...

CGI meddelar nu att Uddevalla kommun har valt det moderna, heltäckande och användarvänliga verksamhetssystemet för professionella storkök, Aromi. Systemet är del i Uddevalla kommuns digitaliseringsstrategi och ska bidra till att minska matsvinn, samt ge en bättre och effektivare hantering av...