6 Oktober 2023

Sedan 2011 presenterar Karriärföretagen varje år Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. De arbetsgivare och nyckelpersoner som utmärkt sig särskilt bland årets Karriärföretag nomineras till olika priskategorier inom följande yrkeskategorier: IT, Civilingenjörer, Högskoleingenjörer, Ekonomi, Mäklare och Samhällsvetare. De slutnominerade och vinnarna för respektive kategori presenterades under Stora Karriärdagen.

Prisceremonin och Stora Karriärdagen hölls på Berns Salonger i Stockholm den 4 oktober.

Under kvällen tog CGI emot priset som Årets Employer Branding företag. Juryns motivering löd:

“Denna arbetsgivare har kontinuerligt och effektivt arbetat med employer branding, vilket har lett till ökad kännedom och attraktivitet. En exemplarisk insats som skapar bestående värde. Därför utdelas priset Årets Employer Branding-företag i kategorin Civilingenjörer till CGI."

Badge för Årets Employer Branding-företag 2023

Om priset

Karriärföretagen presenterar varje år Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.

Processen för årets nomineringar

  1. Alla har kunnat nominera till nomineringskommittén under våren 2023
  2. Nomineringskommittén granskar alla nomineringar och utser slutnominerade i varje kategori. Dessa presenteras den 22e September på karriarforetagen.se.
  3. Juryn utser vinnare för varje pris och kategori den 4e oktober på Stora Karriärdagen.

Nomineringskommittén

  • Patrik Wigton, Styrelseordförande
  • Boris Nordenström, Jurymedlem
  • Stefan Astesana, Expertpanel

Karriärföretagens jury

  • Charlotte Hågård
  • Torgny Johnsson
  • Boris Nordenström
  • Anna Dyhre