Resource center

Man och kvinna som samtalar
Redaktionen

Security Operations Center (SOC) – Vad är det?

5 Oktober 2024 Ett Security Operations Center (SOC) är ett säkerhetsteam som identifierar, analyserar och motverkar digitala hot mot organisationer. Läs mer om SOC här.

Bild på Jonas Boström
Jonas Boström

Framgång i kris: Ledningsprinciper för hälso- och sjukvården

11 Juli 2024 Enkla principer kan guida oss i ledning och styrning, både i hälso- och sjukvårdens komplexa vardag och i tider av kris och instabilitet. Under Almedalsveckan fick jag och mina kollegor Tomas Lithner och Berndt Sandberg möjligheten att samtala med experter...

Pasi Söderberg
Pasi Söderberg

Reflektioner kring cybersäkerhet

25 Juni 2024 Cybersäkerhet är i allas mun. Efter att ha jobbat med säkerhet under närmare 20 år, så vill jag dra några slutsatser av min erfarenhet. Hotbilden har ökat generellt i både komplexitet och volym de senaste åren. Nya mer sofistikerade attackvektorer...

Bild på Torsten Bernström
Torsten Bernström

Sveriges NATO-medlemskap: En ny era av säkerhet och samarbete

25 Juni 2024 Sedan 7 mars i år är Sverige fullvärdig medlem i försvarsalliansen NATO. Vid toppmötet i Washington i juli kommer vi att se hur Sverige involveras djupare i allt samarbete kring integration, delaktighet i strategiska beslut och det operativa arbetet. Sverige...

Anders Andersson
Anders Andersson

Fördelarna med NIS 2

24 Juni 2024 Nya Cybersäkerhetslagen, Sveriges version av NIS 2 och CER), är i skrivande stund ett halvår bort och det är hög tid att prioritera upp förberedelserna. Men låt er inte luras av leverantörer som säljer tekniska lösningar med löfte om NIS...

Johan Elsner
Johan Elsner

AI – Nästa industriella (r)evolution?

18 Juni 2024 Vi är många som länge har pekat på det snabbt växande AI området som något paradigmskiftande. Det vi kan konstatera är att tekniken inte längre bara är en vision av framtiden utan en påtaglig verklighet som snabbt förändrar konkurrenslandskapet. Från...

Man och kvinna som samtalar
Redaktionen

Hur vi säkrar samhällsviktiga samhällsfunktioner

12 Juni 2024 Hur kan vi förstå kopplingen mellan en välplanerad krigsorganisation och betydelsen av krigsviktiga samhällsfunktioner, inklusive vad som tidigare betecknades som K-företag? Även om denna viktiga del av kalla-krigets svenska totalförsvar upphörde sommaren 2002, så kan effekterna av denna verksamhet ses...

Olivia Gustafsson profilbild
Olivia Gustafsson

Olivia återvände till CGI – saknade tryggheten och gemenskapen

12 Juni 2024 Olivia Gustafsson bor i Kalmar och är utbildad civilekonom som började sin karriär på CGI 2021. Hon lämnade CGI för ett kort tag men återvände sedan då hon saknade CGI som arbetsplats. Hon arbetar idag som applikationskonsult inom Microsoft Dynamics...

Maria Olsson Profilbild
Maria Olsson

Maria Olsson - En erfaren ledare med passion för IT-branschen

4 Juni 2024 Maria Olsson arbetar som konsultchef på CGI och har en imponerande karriär inom IT-branschen som sträcker sig över 30 år. Hon inledde sin resa som programmerare och växte snabbt in i roller som team- och projektledare. Maria har arbetat på...