Media center

Jakob Hedelin
Jakob Hedelin

Gå direkt till nästa patient utan att passera datorn! 

19 Mars 2023 Vi behöver fler händer i vården, men som SKR skriver i rekryteringsrapporten 2020 ”Möt välfärdens kompetensutmaning” så kommer det inte att finnas tillräckligt med händer. Det finns inte EN lösning på problemet med för få händer i vården. Det måste...

Håkan Blomqvist
Håkan Blomqvist

Totalförsvaret och Galileo - Europas globala navigationssystem

17 Mars 2023 Det äldsta position- och navigationssystemet hos Sjöhistoriska är astrolabium från 1329, vilket är ett höjdmätningsinstrument som används för att bestämma latituden genom att mäta höjden på himlakroppar över horisonten. Namnet "astrolabium" härstammar från det grekiska ordet för "stjärntagande".

Bild på Anna Angenete
Anna Angenete

Mantrat ”fler händer i vården” löser inte vårdens grundproblem 

16 Mars 2023 Det finns så mycket i hälso- och sjukvården som fungerar bra, men som vi inte pratar så mycket om och som nyhetsmedierna inte brukar rapportera om. Det vi i stället tenderar att prata och läsa om är de få procenten...

Rut Meyersson
Rut Meyersson Afrell

Innovation för hållbarhet - Business model innovation

16 Mars 2023 Tidigare i år kom Circularity Gap report ut, som visade hur vi backar i den cirkulära utvecklingen. Där går att läsa att ”stigande materialutvinning har minskat den globala cirkulariteten: från 9,1 % 2018 till 8,6 % 2020 och nu 7,2...

Pallavi Kilania
Pallavi Kilania

Att få stelbenta banksystem att hänga med i räntesvängarna

7 Mars 2023 Vi lever i händelserika tider. Det kan te sig spännande, men från ett ekonomiskt perspektiv är turbulensen och oförutsägbarheten ofördelaktig för de alla flesta. Inflation och stigande räntor påverkar många konsumenter. Oavsett om privatpersoner har stora bostadslån, leasingbilar eller andra...

Jens Christian Volhøj
Jens Christian Volhøj

Fördelarna med DevOps när du går mot molnet

3 Mars 2023 När digital närvaro, tjänster, applikationer och service blivit helt avgörande för företags existensberättigande, blir det också viktigt att ha en snabb och effektiv process för applikations- och tjänsteutveckling. Näringslivshistorien är faktiskt full av verksamheter som hållits tillbaka för att utvecklingen...

Eric Pettersson Ruiz
Eric Pettersson Ruiz

Sanningen bakom Web3

10 Februari 2023 Flum, flummigare, flummigast? Det är nog Web3… Låt mig förklara vad detta avser. De senaste åren har det inte bara talats mycket om Web3. Riskkapitalbolag och andra har dessutom investerat stora summor pengar i den senaste bolagstypen, så kallade Web3-bolag...

Bild på Torsten Bernström
Torsten Bernström

Jakten på bästa lösningen, kontra lösningen som fungerar - här och nu

13 Januari 2023 Det pågår ett krig i Europa inte långt från våra gränser. Enligt analytiker och bedömare ser det ut att bli en utdragen och långvarig konflikt som i och med vinterns intåg – medför extra lidande till Ukrainas befolkning. Analyser börjar...

Rut Meyersson
Rut Meyersson Afrell

Innovation för hållbarhet – Design Thinking

7 December 2022 Det kan knappast ha gått någon obemärkt förbi att vi går in osäkrare tider. Med en stigande inflation och stor oro som sprider sig på världens marknader förändras nu företagens målbild, strategier, värdekedjor och framtid. Det ter sig som ett...