Resource center

Jennica Skånberg
Jennica Skånberg

Detta är A och O i resan att byta affärssystem

9 April 2024 Hur lyckas ni er implementering av nytt affärssystem? Vad är nyckeln till ett framgångsrikt projekt? Det är avgörande att alla berörda i företaget har en samsyn kring vad som skall göras vid införandet av ett nytt affärssystem. Du kan jämföra...

Bild på Torsten Bernström
Torsten Bernström

Grattis NATO till 75-årsdagen – och till fortsatt tillväxt av nya länder och industri

8 April 2024 När Nato firade sitt 75-årsjubileum ger det anledning att reflektera över dess bestående principer och dess anpassningsförmåga som svar på föränderligt omvärldsläge. Centralt för Natos etos, existensberättigande, är kollektiv säkerhet, som förkroppsligar övertygelsen om att enighet främjar större säkerhet och...

Vanja Lang
Vanja Lang

Modul 5: En intensiv vecka med utbildning, utmaningar och gemenskap

26 Mars 2024 Sedan mitt senaste blogginlägg har vi haft den sista hela utbildningsveckan inom Data Insights Academy traineeprogram hos CGI. Modul 5 blev en intensiv och lärorik vecka där samtliga traineer sammanstrålade i Stockholm för en gemensam utbildning inom SAFe och Presentationsteknik...

Patrik Mardell
Patrik Mardell

Utan en effektiv elförsörjning stannar tillverkningsindustrin

15 Mars 2024 För många verksamheter och företag, särskilt inom tillverkningsindustrin, har elförsörjning och de stigande elpriserna blivit en allt viktigare fråga. Energiförsörjning har också blivit en betydelsefull parameter när företag överväger att flytta produktion, utöka sin verksamhet eller etablera sig på nya...

Pontus Geijer
Pontus Geijer

Ökad komplexitet inom e-legitimation kommer ställa nya krav på fler aktörer

12 Mars 2024 Området e-identitet är mycket viktigt. Det är inte ett område där det går att testa sig fram för att se hur det går och hoppas på det bästa. En väg att gå är att samarbeta. Inom myndigheter och kommuner finns...

Daniel Silvborn
Daniel Silvborn

Hur vi säkrar samhällsviktiga samhällsfunktioner

8 Mars 2024 Hur kan vi förstå kopplingen mellan en välplanerad krigsorganisation och betydelsen av krigsviktiga samhällsfunktioner, inklusive vad som tidigare betecknades som K-företag? Även om denna viktiga del av kalla-krigets svenska totalförsvar upphörde sommaren 2002, så kan effekterna av denna verksamhet ses...

Vanja Lang
Vanja Lang

Vanja: I modul 4 lärde vi oss om IoT

23 Februari 2024 Hej, det är dags för mig att uppdatera med ett nytt inlägg om min resa på traineeprogrammet Data Insights Academy. Vi blev nyligen klara med modul 4. För mig som går Developer spåret handlade denna modul om IoT. Under modulen...

Pasi Söderberg
Pasi Söderberg

Reflektioner från Cyberförsvarsdagen 2024

23 Februari 2024 Cyberförsvarsdagen arrangeras av Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) tillsammans med FRA, MSB och Försvarsmakten. Efter att ha närvarat vid årets upplaga av Cyberförsvarsdagen så har jag dragit några slutsatser. Hotbilden har ökat generellt i både komplexitet och volym. Nya mer sofistikerade...

Birgit Wahlström porträttbild
Birgit Wahlström

Säker informationsdelning över organisationsgränser – NPÖ är en viktig pusselbit

19 Februari 2024 Det pågår sedan en tid tillbaka en omställning av hälso- och sjukvård inom regioner och kommuner. Omställningens mål är att ge patienten god, nära och samordnad vård. Ett effektivt samspel måste finnas mellan primärvård, socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård samt...