Media center

Bild på Torsten Bernström
Torsten Bernström

Alla vinner på beredskap

27 September 2022 Denna vecka är det nationella krisberedskapsveckan. Egentligen borde det vara det varje vecka. Inte så mycket kris kanske, men väl – beredskap. Att ständigt upprätthålla en viss beredskap för det oförutsägbara eller oväntade kan tyckas påfrestande i det långa loppet...

Pasi Söderberg
Pasi Söderberg

Reflektioner från Cyberförsvarsdagen 2022

19 September 2022 Jag närvarade vid Cyberförsvarsdagen den 13 september anordnad av Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF). Det var idel eminenta föredragshållare såsom Generaldirektör för Försvarets Radioanstalt (FRA), Generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Chief Information Officer från Försvarsmakten för att nämna...

Bild på Johan Astborg
Johan Astborg

Modernisera och containerisera dina applikationer

18 Augusti 2022 En förutsättning för att kunna utnyttja molnet fullt ut är att dina applikationer ska kunna flyttas till molnet. För att kunna göra detta krävs ofta att applikationerna moderniseras. Detta krävs då äldre typer av monolitiska applikationer har en helt annan...

Magnus Jarderby
Magnus Jardeby

Hur du får ut det mesta och det bästa av ditt ERP och integration med övriga system

27 Juni 2022 Förr eller senare kommer den dag då det är dags att byta ERP-system. Fokus ligger ofta på att välja system, få systemet på plats och flytta befintliga funktioner och data över till det nya. Samtidigt behöver verksamheten också se över...

Peter Khilgren
Peter Kihlgren

Vad kan Dynamics 365 göra för dig?

27 Juni 2022 Jag kallar mig själv för Dynamics-ambassadör. Därför tänkte jag försöka beskriva vad jag gillar med Dynamics och vad systemet kan göra för din verksamhet.

Michael Zakarias
Michael Zakarias

Gör en genomgång av dina applikationer inför en flytt till molnet

27 Juni 2022 För att kunna vara konkurrenskraftig i dag måste molnet utgöra en viktig del i verksamhetens strategi. Många verksamheter går också över till molnet på grund av dess skalbarhet, prismodell, att det främjar innovation samt dess räckvidd. Men att migrera till...

Emma De Mont
Emma De Mont

Vad är förtroende värt för dig?

22 Juni 2022 Media hänger ofta ut stora företag och dess ledningar för att felaktigheter och risker inte hanterats på ett bra sätt. Det är svårt att hitta ursäkter för att inte följa rådande krav och lagar, men idag finns effektiva sätt att...

Jens Christian Volhøj
Jens Christian Volhøj

Hantera personlig och ekonomisk data på ett säkert sätt när du flyttar till molnet

17 Juni 2022 Att flytta till molnet eller outsourca din infrastruktur ger en rad fördelar. Det råder det ingen tvekan om. Det medför dock också vissa risker, särskilt när det gäller dataskydd. Därför krävs en seriös, noggrann och genomtänkt process. I den här...

Emma De Mont
Emma De Mont

Regelefterlevnad, ett allt mer krävande område

15 Juni 2022 Kraven på rapportering, datahantering och regelefterlevnad har satt stor press på många verksamheter. Ständiga nya och mer komplexa krav, information som är utspridd över olika system och leverantörer samt personalkrävande manuella processer gör hanteringen både kostsam och svår. Det har...