Framtidens transportledning

Utvecklingen av intelligenta transportsystem (ITS) omvandlar transportnät och CGI ligger i framkant med hjälp av rymd-, trådlös-, radar-, sensor- och andra avancerade teknologier för att driva innovation inom ett brett spektrum av ITS-områden.

På väg mot mindre koldioxidanvändning

På CGI arbetar vi nära företag över hela världen för att genomföra hållbara transport- och logistiksystem som skapar nya möjligheter till hållbara försörjningskedjor, samtidigt som effektiviteten förbättras.

Partner till över 200 kunder

CGI är partner till över 200 kunder inom flyg, järnväg, sjöfart, vägar och logistik. Med en djup förståelse för våra kunders utmaningar och verksamhetsbehov levererar vi innovativa digitala lösningar som bland annat förbättrar energieffektiviteten, optimerar passagerarupplevelsen, förbättrar cybersäkerheten och ökar överensstämmelse med gällande regelverk.

Tammerfors, en pionjär inom smarta trafiklösningar

I videon får vi höra hur man i Tammerfors har jobbat med att förbättra servicekvaliteten och sänka kostnaderna inom kollektivtrafiken samt hur CGI som partner har bidragit på resan.