Oavsett om du vill använda AI för att förnya era affärsmodeller eller optimera verksamheten, erbjuder vi fyra steg för AI-implementation. De är att skapa visioner, experimentera, konstruera och expandera. Vi hjälper kunder att implementera AI-strategier, utforska en rad olika användningsområden präglade av ROI, bygga framtidsanpassade och adaptiva fundament samt att skala upp projekten så att de skapar värde och tillförlitliga resultat snabbt.

 

Skapa visioner: Föreställ dig din framtida situation
 • AI-strategi och roadmap
 • Bedömning av AI-mognad
 • Principer och ramverk för ansvarsfull AI (RAI)
 • Hantering av risker och regelefterlevnad
Experimentera: Driv experimentering och innovation med ROI som ledstjärna 
 •  Användningsområden för AI
 • Idégenerering och utvärdering
 • Identifierings-, innovations- och designsprintar
 • Proof of Concept för AI
 • AI-drivna lösningar
Konstruera: Bygg en grund redo för AI
 • Modell för ansvarsfull drift och styrning av AI
 • Organisation för AI (AI Center of Excellence)
 • Kultur, förändringsledning och utbildning av personal
 • Genomförande och MLOps 
 • Intelligent automatisering 
 • AI för Edge 
 • Datahantering och styrning
 • Arkitektur, infrastruktur och teknikplattformar
 • AI-ekosystem 
 • AI-drivna lösningar
Expandera: Öka värdet och det ansvarsfulla arbetet 
 •  AI Managed Services & Operations
 • Optimering och automatisering
 • Styrning av säkerhet och regelefterlevnad 
 • Kostnadshantering och FinOps
 • AI-drivna lösningar

 

Analyst viewing AI-powered data on monitor

AI-tekniken blir alltmer kraftfull och går från automatisering till skapande med hjälp av generativ AI (GenAI). I denna utveckling kan vi bistå med erfarenheter, praxis, policys och riktlinjer för styrningen av AI-tekniken. Våra modeller för AI-drift (AIOps) tar upp en rad frågor såsom etik, förtroende, transparens, förklarbarhet, rättvisa, opartiskhet, integritet, säkerhet, regelverk, immateriella rättigheter samt hur data, AI-modeller och resultat hänger ihop. 

Vad är ansvarsfull AI? 

 

 

Tillförlitliga AI-resultat med människor i centrum

Genom att identifiera mönster kan vi bättre förstå komplexa relationer och hur olika saker i vår värld hänger ihop. 

Det gör att vi kan driva en transformativ strategi med hjälp av AI, där vi identifierar och utnyttjar mönstren för att kunna öka innovationstakten. Nyckeln är att skapa synergier mellan människor och AI samt att kombinera styrkorna så att banbrytande resultat uppnås.

CGI använder AI:s enorma potential för att leverera tillförlitliga resultat till alla.

Titta på vår video och läs vår blogg för att lära dig mer.

 

 

 

 

Smarta AI-drivna lösningar

I mer än två decennier har CGI levererat AI-teknik, avancerad analys och intelligent automation som en del av vårt helhetserbjudande. Det har vi gjort genom att tillämpa våra erfarenheter och kontinuerligt investera i såväl teknik som expertis. Vi använder oss av beprövade AI-tillämpningar och förbyggda lösningar som drivs av relevant och tillförlitlig data, så att vi kan hjälpa kunder att göra de investeringar som ger det bästa tänkbara resultatet.

Läs mer

 

 

Ett ekosystem av AI-partner

Vårt ekosystem av AI-partner kombinerar intelligenta lösningar med våra samarbetspartners olika färdigheter. Bland dem ingår bland annat: 

aws logo

Google Cloud logo

Microsoft logo

servicenow logo

UiPath logo