Primary tabs

IBIC in Treserva. Implementering i ett övergripande system för vård och omsorg

Nya moduler i Treserva som ger stöd för Ibic ÄO, Ibic LSS och Ibic FM. Modulen Ibic ger smidigare handläggningsprocess och tillgång till mobila plattformar.

Mobilt arbetssätt minskade stressen i hemtjänsten

Mindre stress och mer tid till omsorg. På hemtjänsten i Göteborg har en mobilapp lett till ett helt nytt arbetssätt för personalen.

Treserva Individ- och Familjeomsorg

Treserva Individ- och Familjeomsorg är ett system för effektivare verksamhet och ett gemensamt system för den kommunala socialtjänstens alla kärnverksamheter.

Inom din kommun har man, precis som i andra kommuner, ambitionen att ge sina invånare bästa möjliga service och en välfärd av högsta kvalitet.

Läs mer (pdf)