Pappa, dotter och mamma promenerar hand i hand

Vi har över 30 års erfarenhet och kunskap inom området. I samråd med våra kunder och partners erbjuder vi:

  • marknadens mest attraktiva verksamhetsstöd för kommunal e-hälsa med individens behov i centrum.
  • en digital plattform som är tillgänglig dygnet runt på alla enheter och som erbjuder ett tydligt processtöd och mobilt arbetssätt.
  • effektivisering av arbetsprocesser genom automation och robotisering.
  • verktyg för att mobilisera medborgarens förmågor och nätverk med ökad självständighet och delaktighet som resultat.

Vi har antagit utmaningen att i samverkan med Sveriges kommuner, regioner, utförare och andra parter bidra till ett ekosystem för framtidens vård och omsorg – för att bygga vår gemensamma välfärd.

Enkelt att göra rätt

  • Treserva har självinstruerande och stödjande processer skapad med användardriven design.
  • Med inbyggd automation säkerställer Treserva att information naturligt följer med i alla delar och guidar användare genom flödet.

Nära och mobilt

  • Treserva gör det möjligt att arbeta mobilt, personalen får åtkomst till systemet oberoende av var de befinner sig.
  • Möjliga lösningar för digital signering och scanning av dokumentation

 

Tjänster för digital dialog

  • Digitalisera er verksamhet ytterligare genom integrerade och automatiserade e-tjänster.
  • Med e-tjänster ges möjlighet till digital dialog med brukare, patienter och närstående och därmed göra individen till medskapare.
30%
av Sveriges kommuner använder Treserva
30-års
erfarenhet av socialtjänst och kommunal e-hälsa har byggts in i Treserva
350 000
användare varje dag

Vision e-hälsa 2025

Birgit Wahlström, produktstrateg för Treserva berättar om hur CGI vill bidra till framtidens vård och omsorg.

Åldrande befolkning

Charlotte Robertsson, produktägare för Treserva, berättar om utmaningarna och hur hon ser på möjligheten att bemöta dessa med systemstöd, egenmonitorering och AI.

Fördelar med att välja CGI

Ett långsiktigt partnerskap

Vi hjälper dig längs hela vägen med strategisk planering, konsulttjänster, projektledning, driftsättning, kundsupport, underhåll, utbildning, integreringstjänster och programhantering. I takt med att behoven förändras så utvecklar vi vår produkt i samklang med våra kunder för att medverka till en ökad digitalisering och digital dialog med era kunder.

När du väljer CGI får du

Ett sammanhållet verksamhetssystem med leverans av flera digitala tjänster. Verksamhetskompetens i hela landet med expertis inom era kärnprocesser. Stabil partner med kundnöjdhet i fokus. Heltäckande supportorganisation och kompetens. Stark användarförening med stora möjligheter att påverka tjänster. En partner som tar ett helhetsansvar för leveransen. 

Säker leverans ger nöjda kunder

Varje år genomför vi på CGI djupgående intervjuer med våra kunder, där vi frågar dem bland annat om hur de upplever oss som leverantör. Varje år, och nu senast 2020, ser vi att CGI är unika i den bemärkelsen att vi år efter år genomför över 95 procent av våra kundprojekt i tid, och inom budget.

Treserva områdesbeskrivning

 

Treserva Individ- och familjeomsorg

Treserva Individ- och familjeomsorg är ett heltäckande system för socialtjänstens individ- och familjeomsorg som på ett tryggt och effektivt sätt låter din kommun möta framtidens utmaningar inom området. Systemets arkitektur och inbyggda integrationsplattform möjliggör informationsutbyten på ett säkert och effektivt sätt.

Treserva Individ- och familjeomsorg stödjer tillämpningen av den omfattande lagstiftningen inom området. Styrningen av verksamheten förenklas, samtidigt som nya och mer effektiva arbetssätt på ett smidigt vis kan förankras hos personalen.

Treserva Äldreomsorg

Treserva Äldreomsorg är ett digitalt verksamhetsstöd som stödjer alla grundprocesser i verksamheten. Processorienteringen gör det enklare att styra verksamheten samtidigt som nya arbetssätt på ett smidigt sätt kan förankras hos personalen. Genom hela flödet får användare tillgång till inbyggt processtöd, stöd för delegation och beslut och möjlighet till bevakning. Det leder till ökad kvalitet, effektivitet och rättssäkerhet.

Treserva processtöd för personer med funktionsvariationer

Treservas stöd för verksamhetsområdet avseende personer med funktionsvariationer är heltäckande och flexibelt. Vår lösning underlättar administrationen av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Treservas digitala lösning stödjer alla grundprocesser i verksamheten. Processorienteringen gör det enklare att styra verksamheten samtidigt som nya arbetssätt på ett smidigt sätt kan förankras hos personalen. Genom hela ärendeflödet får handläggarna tillgång till inbyggt processtöd, stöd för delegation och beslut och möjlighet till bevakning. Det leder till ökad kvalitet, effektivitet och rättssäkerhet.

Treserva Hälso- och Sjukvård

Hälsoärendet är Treservas hälso- och sjukvårdsmodul som säkerställer att kommunens hälso- och sjukvårdspersonal kan arbeta med dokumentation där de befinner sig. Lösningen fungerar både på dator och surfplatta.

Hälsoärendet är uppbyggd enligt den nationella informationsstrukturen och dokumentationen sker i fördefinierade vårdprocesser. Dokumentationen är strukturerad och kodad enligt ICF och KVÅ och användaren får stöd av de grafiska processerna.

Det finns verksamhetsspecifika tillägg för hälso- och sjukvårdprocesserna, som exempelvis digital signeringslista, kalenderfunktion (åtgärdsvyn), delegeringsfunktion, hjälpmedelsmodul och integration till NPÖ (Nationell Patient Översikt).

Treserva PIX och PAX

Treserva PIX och PAX är ett nyutvecklat verksamhetsstöd som kan användas i samverkan eller var för sig.

Treserva PIX Ersättning är framtaget för att stödja verksamheten digitalt för att hantera utbetalningar och habiliteringsersättningar. De inbyggda processerna, utformade i ett modernt webgränssnitt, ersätter manuellt arbete med inbyggd automation i ett självklart flöde.

PIX har ett användarvänligt gränssnitt och anpassat för ett mobilt arbetssätt, utvecklat och framtaget i samverkan med våra kunder. PIX Ersättning kan användas inom LSS samt inom Funktionsnedsättning SoL.

Treserva PAX Bokning är en helt ny modul framtagen för att hjälpa våra användare med att matcha brukarens behov av plats mot verksamhetens utbud på ett nytt och effektivare sätt. PAX kan utföra matchningarna via en automatisk matchningsfunktion och kan därmed ersätta manuellt och administrativt arbete.

Treserva Beslutsstöd

Rätt data ger värdefulla insikter och det ger kraft att fatta intelligenta beslut. Vårt nya Beslutsstöd är framtaget och utvecklat av personer som har djup verksamhetskunskap tillsammans med experter inom Business Intelligence.

Ett kraftfullt och helt integrerat Beslutsstöd kan presentera aktuell och relevant information för att kunna mäta, följa och jämföra nyckeltal och utifrån dessa dra slutsatser om trender i verksamheten. Detta stöd effektiviserar det dagliga arbetet och ger dessutom möjlighet att fatta beslut utifrån datadrivna insikter och att följa upp resultatet på ett effektivt sätt.

Treserva Beslutsstöd bygger på Treserva Datalager (TDW) som är ett paketerat datalager och en del av Treserva, vilket speglar avpersonifierad data från Treservas databas. Informationen i Treserva Datalager är modellerat enligt vedertagen standard, i fakta- och dimensionstabeller, vilket gör det möjligt att ta fram både detaljerade och aggregerade analyser och rapporter.

TDW (Treserva Data Warehouse) är en ny funktion utvecklad för att möta behovet av att utföra effektiva och kvalitativa uppföljningar hos våra kunder med fokus på hög säkerhet.