Digital samverkan mellan organisationer är en förutsättning för att erbjuda en effektiv välfärd för e-hälsa, omsorg och socialtjänst inom den offentliga sektorn. Utbyte av känslig information hanteras löpande och det måste ske på ett säkert sätt. CGI har tagit fram ett heltäckande system för denna kommunikation enligt det som kallas SDK, Säker Digital Kommunikation. Lösningen, som CGI kallar Merkurius, är ett heltäckande system som möjliggör snabbt, säkert och digitalt informationsutbyte inom offentlig sektor. Under våren 2024 ska det kunna börja implementeras ute på kommuner och verksamheter i Sverige. 

För att kunna erbjuda en effektiv välfärd och sätta individens behov i centrum är digital kommunikation och samverkan inom och mellan organisationer en nödvändighet. Detta kräver en effektiv digital förvaltning av säkra meddelanden med tillgängliga och säkrade informationsutbyten.

”För att tillgodose verksamhetens behov inom ramen för säker digital kommunikation behöver vi sätta användarna och verksamheten i centrum. Att implementera SDK-standarden är en teknikalitet, den verkliga nyttan skapas när vi stödjer och underlättar hanteringen av känslig informationen verksamheterna är ålagda att göra för att följa regelverk och praxis.”, säger Gustav Ruthgård, produktchef på CGI. 

CGI:s koncept går under projektnamnet Merkurius (SDK) och är en lösning på detta behov och ger verksamheter ett heltäckande system för att enkelt komma igång med säker digital kommunikation. Lösningen verkar som det naturliga navet i det digitala ekosystemet för samverkan mellan och inom kommuner, utförare och andra tjänsteleverantörer.    

“Vi utvecklar vår lösning tillsammans med kunder, användare och teknisk specialkompetens. Det är otroligt roligt att få introducera ett helt nytt koncept till våra existerande och nya kunder och samtidigt få vara med att skapa helt nya förutsättningar för digitalisering av kommunernas verksamhet”, säger Malin Bolmstedt, Vice President Financial Solutions and Public Welfare på CGI.

CGI har medarbetare med ett ben i varje område: Verksamheten och IT. Verksamhetsexperterna inom e-hälsa och omsorg har även socialtjänst-kompetens och en djup förståelse för verksamhetens behov, möjligheter och utmaningar. Samtidigt har CGI teknikexperter med mångårig och i det närmaste unik kompetens inom säker inloggning och autentisering genom bland annat våra eID-tjänster. 

”Det finns många duktiga leverantörer av verksamhets- eller säkerhetslösningar för den kommunala verksamheten. Det som ger oss på CGI en sådan stark position är att vi har all denna kompetens hos oss vilket gör att vi kan erbjuda kompletta, integrerade lösningar särskilt anpassade för verksamhetens behov”, säger Malin Bolmstedt.

För mer information om vår SDK-lösning, kontakta Gustav Ruthgård