Offentlig sektor

Resource center

Vad är Signe? Signe är en underskriftsportal som tillhandahåller ett användarvänligt gränssnitt och som via API:er och integrationer möjliggör säker elektronisk signering av dokument. Lösningen bygger på Signature Service vilket är den underliggande tekniken för Signe. Signe levereras on-prem och...

Uppsala kommun behövde förbättra tillgången till kommunens e-tjänster. Tillsammans med CGI implementerades ett brett utbud av legitimerings- och underskriftsalternativ. Samtidigt centraliserades hanteringen, med effektivare processer, högre säkerhet och bättre kostnadskontroll. Projektet har främjat invånarnas digitala inkludering, ett viktigt mål för...

Pontus Geijer
Pontus Geijer

Ökad komplexitet inom e-legitimation kommer ställa nya krav på fler aktörer

12 Mars 2024 Området e-identitet är mycket viktigt. Det är inte ett område där det går att testa sig fram för att se hur det går och hoppas på det bästa. En väg att gå är att samarbeta. Inom myndigheter och kommuner finns...

Moa Frithiofsson arbetar med design och användarupplevelse
Moa Frithiofsson

Tekniken för säker informationsdelning är här – hur tar vi emot dess möjligheter?

26 Januari 2024 Samverkan mellan organisationer för att sätta individens behov i centrum är en nödvändighet för en effektiv välfärd. Det finns stora behov av att utbyta känslig och sekretessbelagd information; informationsutbyten som idag sker via till exempel fax, brev eller bud i...

Gustav Ruthgård
Gustav Ruthgård

Framtidens säkra meddelanden – måste inkludera verksamhetens behov

30 November 2023 För en effektiv välfärd där individens behov sätts i centrum, är digital samverkan mellan organisationer avgörande. Utbyte av känslig information behöver därför hanteras löpande och på ett säkert sätt. På uppdrag av SKR har Inera tagit fram standarden säker digital...

Gustav Ruthgård
Gustav Ruthgård

Säker digital kommunikation, vad är det?

21 November 2023 För en effektiv välfärd där individens behov sätts i centrum, är digital samverkan mellan organisationer avgörande. Utbyte av känslig information behöver därför hanteras löpande och på ett säkert sätt. Under 2017 förtydligades behovet av digitalisering där fax och andra mer...

Susanne Thunman
Susanne Thunman

Optimera Offentlig Sektor: Att uppfylla höga förväntningar och krav med begränsade resurser

2 November 2023 Under 2024 står den offentliga sektorn inför en rad utmaningar som formar dess riktning och prioriteringar. Digital transformation förblir i centrum, då ett stort fokus ligger på att modernisera sina verksamheter och tjänsteleveranser för att möta medborgarnas växande behov. Men...