Vad är Signe?

Signe är en underskriftsportal som tillhandahåller ett användarvänligt gränssnitt och som via API:er och integrationer möjliggör säker elektronisk signering av dokument. Lösningen bygger på Signature Service vilket är den underliggande tekniken för Signe. Signe levereras on-prem och följer därmed er organisations informationskrav på säkerhet och kontroll.

Via CGIs intuitiva och tillgänglighetsanpassade gränssnitt får er organisation möjlighet att: 

 • Anpassa underskriftsprofiler: Möjligheten att skapa underskrifter utan att inkludera personnummer, beroende på vilken profil och e-legitimation/IdP som används.
 • Använda säker inloggning: Vi erbjuder en säker och pålitlig inloggningsprocess för att skydda era uppgifter och dokument. 
 • Hantera förfrågningar: Överblicka och administrera alla inkommande och utgående underskriftsförfrågningar på ett och samma ställe. 
 • Skapa förfrågningar: Enkelt skapa nya underskriftsförfrågningar och via email eller sms notifiera de berörda parterna med begäran om signering.
 • Granska underskriftsbegäran: Granska och verifiera underskriftsbegäran innan de skickas iväg. 
 • Validera dokument: Kontrollera och validera underskrivna dokument för att säkerställa deras äkthet och integritet. 
 • Integration via openAPI: Förutom det användarvänliga gränssnittet erbjuder Signe också möjligheten att integreras med era egna verksamhet -, ärendehanteringssystem. Genom våra API:er kan ni sömlöst koppla ihop Signe med era befintliga system och arbetsflöden, vilket effektiviserar hanteringen av dokument och underskrifter samtidigt som säkerheten ökar. 

Med Signe får ni en komplett lösning för säker elektronisk signering, anpassad för att möta era specifika behov och krav.

Effekter av Signe:

 • Minskar kostnader och förkortar arbetstiden och ledtiden per ärende. 
 • Skapar ökad kontroll och ger högre kvalitet i arbetet. 
 • Minskar miljöpåverkan.

Signes styrkor

 • Tillgänglighetsanpassning enligt WCAG 2.0 AA
 • Bygger på Kammarkollegiets rekommenderade användarflöde för elektronisk identifiering och signering av dokument
 • Anpassningsbar med egen grafisk profil
 • Stödjer underskrift av flera dokument och signatärer samtidigt
 • Stöd för bilagor
 • Stöd för flera organisationer
 • Stöd för flera underskriftsprofiler
 • Omfattande logghantering
 • Uppfyller kraven för avancerad elektronisk underskrift enligt eIDAS
 • Följer riksarkivets föreskrifter för arkivbeständighet av underskrivna dokument i PDF/A-format.
 • Fristående enligt DIGG:s tekniska ramverk

 

 

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta: application.servicedesk.se@cgi.com