Primary tabs

Med Signature Service öppnar sig nya möjligheter för digitala signaturer i det svenska ekosystemet av e-legitimationer och baserar sig på e-legitimationsnämndens standard för fristående underskriftstjänster och bidrar till att uppfylla eIDAS direktivet. Signature Service är en fristående tjänst för underskrifter med hög säkerhet och tillitsnivå samt erbjuder digitala signaturer som fungerar tillsammans med många e-legitimationer på marknaden.

Med säkerhet och personlig integritet i fokus 

Vi har designat Signature Service med säkerhet och den personliga integriteten i fokus. Till skillnad från många andra centrala/moln-baserade underskriftstjänster behöver inte det dokument som ska undertecknas sändas till den centrala/moln-delen av tjänsten. 

Dokumentet kan vid behov istället hållas kvar i den säkerhetszon som tillhör organisationen eller företaget som äger e-tjänsten.

Hur fungerar det? 

Tjänsten består av två centrala komponenter, Front-end och Back-end som finns hos CGI. Back-end är en Certifikattjänst med ett kluster av Hardware Security Modules (HSM). Som tillval finns en stödtjänst som underlättar integrationen med en organisations/ett företags övriga e-tjänster.

Dokumenten som ska undertecknas behöver inte skickas till CGI:s centrala underskriftstjänst utan stannar kvar under signaturflödet i stödtjänsten till dess användaren har slutfört signaturen. På så sätt kan organisationen själv ha kontroll på sin information utifrån sina säkerhetskrav. Då Signature Service är fokuserad på säkerhet, omfattar den ingen flödeshantering. Dokument-och ärendehantering kan istället enkelt hanteras i system utanför själva underskriftsfunktionen.

Under 2018 skapade Signature Service över 15 miljoner elektroniska underskrifter åt svenska medborgare.

Signature Service:

  • Minskar kostnader och förkortar arbetstiden per ärende.
  • Ökar dokumentens säkerhetsnivå och försvårar förfalskningar.
  • Förbättrar effektiviteten och ger högre kvalitet i arbetet.
  • Minskar miljöpåverkan – ingen förmedling av pappersdokument.
  • Bygger på e-legitimationsnämndens tekniska specifikation som baserar sig på eIDAS direktivet.
  • Godkänd av Kammarkollegiet för avrop via deras ramavtal.