Varför välja Merkurius

Varför välja Merkurius – SDK - säker digital kommunikation?

För att kunna erbjuda en effektiv välfärd och sätta individens behov i centrum är digital samverkan mellan organisationer en nödvändighet. Utbyte av känslig information hanteras löpande och det måste ske på ett säkert sätt. Vår SDK - säkra digitala kommunikationslösning Merkurius är ett svar på detta behov och ger er verksamhet ett heltäckande system för att enkelt komma igång med säker digital kommunikation. Merkurius erbjuder bl a:

  • En av marknadens mest attraktiva säkra digitala kommunikationsbrevlåda för kommuner, regioner, myndigheter samt privata vårdgivare och utförare.
  • En digital plattform som är tillgänglig 24*7 på alla enheter för våra kunder och som skapar förutsättningar för säkra meddelanden och mobilt arbetssätt.
  • Möjliggörare för effektivisering av service genom snabba och säkra meddelanden.
  • Är det naturliga navet i det digitala ekosystemet för samverkan mellan kommuner, utförare och andra tjänsteleverantörer genom digitala medel och modern teknik.
Säker
Informationsskydd och tillgångskontroll
Effektiviserad
Dialog och handläggning
Hållbar
Från fysisk fax till säkra digitala meddelanden
Fördelar med Merkurius

Fördelar med Merkurius - SDK - säker digital kommunikation

Enkelt

Merkurius är effektiv och enkel att använda för alla. Med vår användarvänliga design och flexibla lösning fungerar Merkurius både i mobilen, paddan och datorn. För maximal webbtillgänglighet av säker digital kommunikation så följer vi självklart WCAG och övriga webbriktlinjer.

Alltid öppet

Med molntjänster från våra svenska datahallar håller vi er alltid uppkopplade med Merkurius. Vi har öppet 24 *7 för att skicka och ta emot säkra digitala meddelanden för kommunicerande parter och användare i systemet. Att ha tillgång till Merkurius innebär många fördelar som att ha öppna API:er, vara en del av ekosystemet, uppdaterad till den senaste SDK- standarden och support av en godkänd leverantör.

Säkert

Med vårt säkerhetsramverk ”Privacy and Security by design” som grund designar, utvecklar, testar och driftar vi våra lösningar. Det innebär för dig som kund att ni alltid får hög och uppgraderad säkerhet för era lösningar.

Hållbart

Våra specialister hjälper er med data, rådgivning och strategier för hållbarhet och ESG. Läs mer

Vad ingår i Merkurius - SDK - säker digital kommunikation?

Genom att kombinera våra experter inom SDK - säkerhet och kommunikationslösningar med våra verksamhetsexperter inom e-hälsa och omsorg samt socialtjänst skapar vi en unik förmåga för att lösa morgondagens utmaningar. Resultatet, vår lösning Merkurius - SDK - säker digital kommunikation, ger rätt stöd till våra kunders verksamheter och deras användare.

Lösningsområden

Merkurius erbjuder en helhetslösning inom SDK - säker digital kommunikation. Lösningen består av tre huvudkomponenter: accesspunkt, meddelandetjänst och meddelandeklient. Vi erbjuder delar eller hela lösningen som tjänst från våra säkra svenska datahallar. För att säkerställa er tillgänglighet i SDK- nätverket är accesspunkten alltid en tjänstekomponent. Ni kan välja om ni vill ha helheten som tjänst eller om ni föredrar att själva ta hand om meddelandetjänsten och klienten i er egen infrastruktur.

Tre kollegor diskuterar vad de ser på en skärm
Accesspunkt

Accesspunkt

Vår accesspunkt är en tjänsteleverans som säkerställer att ni ständigt är uppkopplade och tillgängliga i SDK- nätverket. Accesspunkt är godkänd av DIGG och våra specialister hanterar all konfiguration och allt handhavande av accesspunkten. Leveransen sker från våra svenska datahallar och driften av tjänsten sköts av uteslutande svensk personal.

Meddelandetjänst

Merkurius meddelandetjänst uppfyller alla delarna av specifikationerna för SDK - säker digital kommunikation och har dessutom ett antal utökade funktioner för att möjliggöra mervärde för våra kunder. Grundfunktionerna i tjänsten erbjuder krypterad lagring av meddelanden, standard API för anslutning av meddelandeklienter och verksamhetssystem. Meddelandetjänsten erbjuds antingen som en tjänst från våra svenska datahallar eller som en produkt ni driftar i egen infrastruktur.

Interna avdelningar

Förutom hanteringen av publika avdelningar publicerade i den nationella adressboken för SDK tillhandahåller tjänsten även möjligheten till interna avdelningar, vilka blir möjliga att adressera enbart från den egna organisationens avsändare. Tjänsten är därför utmärkt för att hantera säkra interna meddelanden.

Förenklat API

För att underlätta integrationsbördan för integrerande system erbjuds ett förenklat API. Det innebär att verksamhetssystem enbart behöver kunna importera och exportera dokument via API:et för att sedan lotsa användaren in till meddelandeklienten för adressering, konversation och alla andra funktioner som krävs för en fullständig integration. Detta möjliggör för en säker men smidig integration mellan SDK och verksamhetssystemet.

Meddelandetjänst
Meddelandeklient

Meddelandeklient

Merkurius meddelandeklient är flexibel och är enkelt tillgänglig i mobilen, paddan och datorn. Användaren loggar in med sin e-legitimation och har tillgång till behöriga brevlådor.

Sänd meddelanden

Användaren skapar enkelt ett nytt meddelande genom att ge förslag på de senaste mottagarna och användaren väljer vem meddelandet skall skickas till. Är mottagaren okänd hjälper vår intuitiva sökfunktion att söka mottagaren i den nationella och interna adressboken. Användaren kan sedan skriva ett meddelande och använda funktioner för att skapa rubriknivåer eller annan formatering av meddelanden. Tillägg av bilagor i meddelanden kan användaren antingen välja ett från sitt privata säkra förråd eller ladda upp ett nytt dokument från enhetens tillgängliga källor för dokument.

Sök och hitta meddelanden

Merkurius presenterar en sorterbar och sökbar lista av ohanterade dokument för den avdelning användaren har tillgång till. Med dessa funktioner hittar användaren enkelt alla aktuella meddelanden för att hantera i sitt dagliga arbete. För att underlätta prioriteringen bland inkomna meddelanden finns en vanlig lista med meddelanden och en personlig prioriteringslista med viktiga meddelanden. Användaren kan också välja att se en speciell lista med vissa kategorier i sin standardvy.

Kategorisera meddelanden

Funktionalitet för olika kategorier av meddelanden konfigureras enkelt upp i systemet. Inkomna meddelanden och konversationer kopplas till en eller flera sådana kategorier. Aktuella kategorier visas i den gemensamma listan för meddelanden men är också möjliga att använda som olika meddelandevyer. Kategorierna kan ställas in med ett namn, färg och ikon.

Tilldela meddelanden till användare

Systemet möjliggör att tilldela meddelanden till en specifik användare i systemet. Meddelanden visas då i den användarens lista över prioriterade meddelanden. Andra användare med behörighet att se meddelandet i samma avdelning ser fortfarande meddelandet och kan där också se att det är tilldelat till någon.

Larmsätt meddelanden med bevakningsdatum

Ibland behöver man bevaka att meddelanden svaras på inom en viss tid. Unika bevakningstider kan därför kopplas till meddelanden. Meddelanden som närmar sig sitt bevakningsdatum visas i alla behöriga användares prioriterade meddelandelista. En generell svarstidsgräns kan sättas för alla meddelanden och räknas då från tiden då de kom in i brevlådan.

Exportera konversation

För att enkelt kunna ta in en konversation i ett verksamhetssystem finns funktion för att exportera konversationer i Merkurius. Konversationen kan sedan enkelt föras över som en fil och läggas in i exempelvis ett ärende.

Kom igång enkelt med Merkurius – SDK - säker digital kommunikation

Det är enkelt att starta och komma igång med Merkurius – SDK - säker digital kommunikation. Tack vare lång och bred erfarenhet baserad på best practice hos våra många kunder erbjuder vi med samlad expertis en kundanpassad uppstart. Vi genomför alltid våra projekt utifrån en väl beprövad leveransmodell.

Kom igång enkelt med Merkurius