Kom igång med SDK

Det finns några viktiga beslut och vägval som måste göras vid anslutning till SDK. Vi hjälper er gärna genom hela processen. Vi erbjuder stöd inom förändringsledning, projektledning, verksamhetsförändring, arkitektur, förvaltning och säkerhet för att säkerställa en smidig övergång. Hör av dig till oss för att komma igång med SDK och ta del av de många fördelarna med säker och effektiv informationsutbyte.
 

Boka gratis rådgivning            Kontakta oss för workshop

Två personer som sitter och diskuterar SDK.

Förändringsledning

Vi stödjer ledningen och verksamheten i förändringsarbetet genom att ta fram mål och KPI:er, utbildningar, kommunikation och säkerställer verksamhetsnytta.

Projektledning

Vi hjälper er driva implemiterings- och delprojekt. Vilket innefattar förstudie, intressentanalys och tar fram en projektplan.

Arkitektur 

Vi analyserar IT-stöd och designar teknisk infrastruktur för integrering i det befintliga landskapet. Dessutom erbjuder vi rådgivning och stöd kring teknisk design och implementation. 

Verksamhetsutveckling 

Vi hjälper er utveckla nya processer, arbetssätt och rutiner samt tar fram underlag för prioriteringar vilket inkluderar GAP-analys. Tillsammans sätter vi också upp kravhantering och informationsklassning. 

Säkerhet

Vi utför riskbaserad säkerhetsanalys och tar fram behörighetsstrukturer för er verksamhet. 

Förvaltning

Vi förvaltar SDK-komponenter med tekniskt stöd vid processinföranden. 

En kvinna som använder CGI lösning för SDK.

CGI:s SDK-lösning

Vår SDK-lösning digitaliserar informationsflöden av känsliga uppgifter och erbjuder en av de säkraste och mest tillgängliga SDK-lösningar för att möjliggöra en effektiv digital förvaltning.

Läs mer