Moa Frithiofsson arbetar med design och användarupplevelse

Moa Frithiofsson

UX/UI Designer

Samverkan mellan organisationer för att sätta individens behov i centrum är en nödvändighet för en effektiv välfärd. Det finns stora behov av att utbyta känslig och sekretessbelagd information; informationsutbyten som idag sker via till exempel fax, brev eller bud i brist på säkrare alternativ. Ny digital teknik såsom säker digital kommunikation, SDK, ger bättre verktyg till den offentliga sektorn att hantera och dela känslig information. För att dessa tekniska lösningar ska nå sin fulla potential behövs en holistisk syn på alla vitala delar som berörs, där arbetssätt och förändringsförmågan är minst lika avgörande som själva tekniken.

En bred syn på digitaliseringsresan

På uppdrag av SKR har Inera tagit fram standarden säker digital kommunikation, SDK, med målet att ersätta osäkra och ineffektiva kanaler. Aktörer inom offentlig sektor står nu inför ett paradigmskifte där sättet vi samverkar drastiskt kommer förändras. Inför en sådan omfattande digitaliseringsresa behöver vi se bredare på utmaningen än att enbart översätta befintliga analoga rutiner till digitala motsvarigheter. 

Om vi ser på SDK som digital ”post” riskerar vi att gå miste om de förbättringar som det nya mediet kan medföra. Behövs det en larm- eller jouransvarig när viktig information inte längre kommer per fax eller post utan direkt till medarbetarnas datorer eller telefoner? Finns det nya sätt att samarbeta för att säkerställa att rätt information kommer till rätt person så fort som möjligt? Kan vi med hjälp av den nya teknologin ta ett större kollektivt ansvar där vi samarbetar på ett effektivare sätt – både med våra kollegor samt andra myndigheter och aktörer? Ser man SDK som ett tillfälle att omvärdera och vidareutveckla befintliga processer, kan vi maximera nyttan av digital teknik

Det är också viktigt att tänka på förändringsledning och kompetensutveckling när man övergår till framtidens digitala processer. Medarbetarna behöver inte bara teknisk utbildning, utan även förståelse för varför dessa förändringar är nödvändiga och hur de kommer att gynna organisationen.

Sammanfattningsvis handlar framåtblickande digitalisering om att omvärdera och vidareutveckla befintliga processer för att maximera nyttan av digital teknik. Att bara översätta analoga rutiner till digitala alternativ är en begränsad strategi som inte utnyttjar digitaliseringens fulla potential. Genom att vara öppen för innovation och nytänkande kan organisationer skapa mer effektiva processer som gör att våra system arbetar för oss och gör framtidens utmaningar en smula lättare att tackla.
Oavsett vilken fas ni befinner er i så vill vi gärna att ni delar era tankar. Vad kan tekniken göra för just er? Vi har djupdykt i dessa frågor och är redo att möta er i dialog. Tillsammans säkrar vi era behov för framtidens lösning.

Läs mer om CGI:s SDK lösning Merkurius här
 

About this author

Moa Frithiofsson arbetar med design och användarupplevelse

Moa Frithiofsson

UX/UI Designer

Moa Frithiofsson arbetar med design och användarupplevelse inom Public Welfare på CGI. Hon har erfarenhet från flera branscher av att göra teknologi lättillgänglig och användbar.