Det finns visst några elefanter i rummet

Elefanten i rummet är ett bildligt uttryck för något som är påtagligt för alla människor i en grupp, men som man undviker att prata om. Orsaken till att man håller...

När ska vi rusta oss för kris (igen)?

Ibland kommer frågan; vilken är elefanten i rummet? Ni vet, ämnet som tar stor plats och som alla är medveten om, men alla undviker att prata om. Huruvida Totalförsvarets beredskap...

Jakob Hedelin
Jakob Hedelin

Gå direkt till nästa patient utan att passera datorn! 

2023-03-19

Vi behöver fler händer i vården, men som SKR skriver i rekryteringsrapporten 2020 ”Möt välfärdens kompetensutmaning” så kommer det inte att finnas tillräckligt med händer. Det finns inte EN lösning...

Håkan Blomqvist
Håkan Blomqvist

Totalförsvaret och Galileo - Europas globala navigationssystem

2023-03-17

Det äldsta position- och navigationssystemet hos Sjöhistoriska är astrolabium från 1329, vilket är ett höjdmätningsinstrument som används för att bestämma latituden genom att mäta höjden på himlakroppar över horisonten. Namnet...

Henrik Sjöstedt
Henrik Sjöstedt

Hur hantering av API:er kan gynna hybridmoln och innovation

2023-03-16

Många företag har idag en brokig uppsättning applikationer och system. Många av dem är också ålderstigna och av en mer monolitisk struktur, inte sällan egenutvecklade legacy-system. Till det har nyare...