Jenny Thernström Gärtner profilbild
Jenny Thernström Gärtner

Hybridprincipen underlättar både jobb och vardag

2024-05-15

På CGI arbetar vi enligt hybridprincipen. Detta innebär att våra medarbetare antingen kan arbeta på distans, på våra kunders kontor, eller från CGI:s kontor. Hybridprincipen ger våra medarbetare förutsättningar att...

Johan Elsner
Johan Elsner

Affärssystem – kvarnsten eller möjliggörare?

2024-05-14

I takt med att den digitala transformationens utmaningar genomsyrar våra verksamheter, framträder affärssystemen som alltmer kritiska komponenter i denna resa. Systemen som idag är hjärta och lungor i många verksamheter...

Jennica Skånberg
Jennica Skånberg

Detta är A och O i resan att byta affärssystem

2024-04-09

Hur lyckas ni er implementering av nytt affärssystem? Vad är nyckeln till ett framgångsrikt projekt? Det är avgörande att alla berörda i företaget har en samsyn kring vad som skall...

Patrik Mardell
Patrik Mardell

Utan en effektiv elförsörjning stannar tillverkningsindustrin

2024-03-15

För många verksamheter och företag, särskilt inom tillverkningsindustrin, har elförsörjning och de stigande elpriserna blivit en allt viktigare fråga. Energiförsörjning har också blivit en betydelsefull parameter när företag överväger att...

Daniel Silvborn
Daniel Silvborn

Hur vi säkrar samhällsviktiga samhällsfunktioner

2024-03-08

Hur kan vi förstå kopplingen mellan en välplanerad krigsorganisation och betydelsen av krigsviktiga samhällsfunktioner, inklusive vad som tidigare betecknades som K-företag? Även om denna viktiga del av kalla-krigets svenska totalförsvar...

Vanja Lang
Vanja Lang

Vanja: I modul 4 lärde vi oss om IoT

2024-02-23

Hej, det är dags för mig att uppdatera med ett nytt inlägg om min resa på traineeprogrammet Data Insights Academy. Vi blev nyligen klara med modul 4. För mig som...