Bild på Torsten Bernström
Torsten Bernström

Innovation krävs för ett resilient samhälle

2023-09-22

Framtidens resilienta samhälle kommer behöva innovativa lösningar för att kunna skydda kritisk infrastruktur och för att kunna säkra viktiga samhällsfunktioner. Innovationskraft uppstår när man träffas och utbyter idéer och erfarenheter...

Kerstin Engman
Kerstin Engman

Det finns visst några elefanter i rummet

2023-04-17

Elefanten i rummet är ett bildligt uttryck för något som är påtagligt för alla människor i en grupp, men som man undviker att prata om. Orsaken till att man håller...

Bild på Torsten Bernström
Torsten Bernström

När ska vi rusta oss för kris (igen)?

2023-04-12

Ibland kommer frågan; vilken är elefanten i rummet? Ni vet, ämnet som tar stor plats och som alla är medveten om, men alla undviker att prata om. Huruvida Totalförsvarets beredskap...