Reflektioner från Cyberförsvarsdagen 2022

Jag närvarade vid Cyberförsvarsdagen den 13 september anordnad av Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF). Det var idel eminenta föredragshållare såsom Generaldirektör för Försvarets Radioanstalt (FRA), Generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och...

Modernisera och containerisera dina applikationer

En förutsättning för att kunna utnyttja molnet fullt ut är att dina applikationer ska kunna flyttas till molnet. För att kunna göra detta krävs ofta att applikationerna moderniseras. Detta krävs...

Vad är ERP?

Enterprise Resource Planning är ett avancerat affärssystem som används för att sammanställa data från olika verksamhetsområden. Läs mer om ERP i vår blogg.

Man och kvinna som samtalar
Redaktionen

Vad är Artificiell Intelligens (AI)

2022-08-01

Artificiell intelligens (AI) innebär att vi med datorers hjälp kan utgöra sådant som tidigare krävde mänsklig intelligens. Läs vår artikel och lär dig mer om AI

Man och kvinna som samtalar
Redaktionen

Vad är EDI?

2022-06-26

EDI står för Electronic Data Interchange och är en metod för att överföra dokument och fakturor mellan olika IT-system. EDI kallas också e-faktura. Läs mer här