Hur viktig är doktorn för min hälsa?

I det svenska bondesamhället fanns tre auktoriteter: skolläraren, prästen och doktorn. Krasst uttryckt är varken skolläraren eller prästen några auktoriteter i vårt samhälle längre, men hur är det med doktorn...

Kerstin Engman
Kerstin Engman

Förändringsledaren – din ROI-hjälte!

2022-02-24

Return of investments, ROI är avkastningen på en investering, det vill säga förhållandet mellan nettovinst och kostnader. Det betyder att om kostnaderna för att införa en ny organisation, ett nytt...