Vanja Lang

Vanja Lang

IT-konsulttrainee

Hej i vintermörkret! Tiden rusar iväg och det har redan gått tre månader sen jag började Data Insights Academy. Det är dags för mig att dela med mig av vad vi har hunnit med hittills. 

Vi har nyligen avslutat vår tredje modul i programmet. Modulerna är intensiva veckor fyllda med utbildning där alla traineer på Data Insights Academy deltar. För oss som är inriktade på utveckling låg fokuset denna gång på att samla in både historisk och strömmande data från olika API:er för att sedan visualisera det i Power BI.

Fitbit

För att samla in historiska data fick vi låna varsin Fit Bit-klocka som vi skulle använda under veckan, genom att registrera träningspass i klockan samlade vi in vår egen data i form av koordinater, stegantal, puls med mera. I veckans slutskede konstruerade vi sedan en applikation i programmeringsspråket C#, som hämtade in denna data och skickade den till Power BI. Där fick vi själva designa en sida för att analysera vår data och visa ut olika mätvärden. Till vår hjälp hade vi stöd av guidning kunniga kollegor som har jobbat med just detta i flera år. 

En annan häftig grej vi fick göra var att hämta strömmande data från bussar. Vi extraherade koordinaterna för deras aktuella plats och visualiserade det på en karta i Power BI. På så sätt kunde man välja att följa sagt fordons live-plats. Att få praktisk erfarenhet av dessa projekt är ovärderligt och jag ser fram emot att kunna dra nytta av dem i framtida liknande situationer.
Under modul 3 var de två spåren väldigt uppdelade mellan Developer och Data Engineer/Data Analytics - så för att ge en bredare bild än bara mitt perspektiv som Developer-trainee genomförde jag en intervju med min kollega Erik Olofsson.

Erik Olofsson, CGI trainee
– Vi fick lära oss termer kring
SQL och data factory och
hur detta är kopplat till
data warehousing,
berättar Erik Olofsson.

Vad fick ni på Data Engineer & Data Analytics-spåret göra under modul 3?
– I början av veckan hade vi en föreläsningar i dimensionell modellering, där vi normaliserade data till att få fram en fungerande modell. Därefter använde vi oss av denormalization av modellen för att få fram en dimensionell modell, där dimensionella tabeller är kategoriserade och uppbyggda av olika tabeller samt ett huvud fact table som allt var kopplat till. Detta gav oss ett starschema som ger låg koppling men hög sammanhållning. 

Hur utförde ni detta?
– Vi fick lära oss termer kring SQL och data factory, och hur detta är kopplat till data warehousing. Vi satte upp olika tabeller i SQL Server Management Studio, bland annat staging-tabeller samt dimensionella tabeller. Sen gick vi över till Azure, där vi skapade olika resurser som Azure Data Factory, dit vi kopplade vår databas som gjordes i SQL Server Management Studio. Därefter fick vi lära oss att göra en pipeline där datan skulle hanteras via olika regler och stored procedurs. 

Ni fick även självstudier från föregående modul, vad innebar det?
– Under fredagen hade vi presentationer i grupp på ett case med hjälp av dataanalysverktyget Power BI. Vi skulle ta finansiella data från ett fiktivt företag och skapa rapporter på det. Del två av denna presentation handlade om Power Apps, som är ett low code environment där vi byggde upp en applikation med fokus på struktur och regler kring hur applikationens gränssnitt skulle användas. 

Modul 3 i traineeprogrammet

Att summera dessa intensiva tre månader som trainee på Data Insights Academy är en utmaning i sig. Jag har fått kasta mig in i en värld av datainsamling, visualisering och programmering på ett sätt jag aldrig kunnat föreställa mig. Varje dag har varit en lärdom och varje projekt en möjlighet att växa. Att samarbeta med engagerade kollegor och ha stöd av experter inom området har varit ovärderligt.
Denna resa har inte bara gett mig kunskap och färdigheter, utan även en övertygelse om att jag är på rätt plats för att utvecklas och göra skillnad. Jag ser fram emot de kommande månaderna och att fortsätta utforska och utvecklas inom detta spännande fält.

Tack för att ni har tagit er tiden att läsa om min traineeresa! Jag ser med spänning fram emot nästa del av min resa 😊

Vill du veta mer om CGI:s traineeprogram? Läs mer här
 

About this author

Vanja Lang

Vanja Lang

IT-konsulttrainee

Vanja har tidigare studerat en kandidat i Systemvetenskap. Idag går hon CGI:s traineeprogram Data Insights Academy och har valt att rikta in sig på utvecklarspåret.