CGI finns representerade på 400 platser världen över och är ett av världens största konsultföretag inom IT- och affärsverksamhet. Med vår position på marknaden får våra medarbetare stora möjligheter att påverka framtiden i samverkan med våra kunder och hela samhället i stort. Vi har nära 3800 medarbetare och 32 kontor i Sverige och är experter på att kombinera vår globala expertis med vår lokala expertis, kännedom och känsla. 

Vi har över 50 000 kunder i hela världen där vi bidrar med kompetens, innovativ teknik och digitala lösningar som stärker våra kunders förmåga att skapa hållbara resultat i sina verksamheter. När du jobbar hos oss får du vara med och driva flera meningsfulla projekt som är samhällsviktiga på riktigt. Både inom offentlig och kommersiell verksamhet. 

Om du har erfarenhet från offentlig sektor så kanske du har hört talas om HR- och lönesystemet Heroma. Över en miljon svenskar får sin lön genom CGI:s olika lönesystem för offentlig och privat sektor. Om du har arbetat inom välfärden har du säkert arbetat i vårt heltäckande system för e-hälsa – Treserva. Över 30 procent av Sveriges kommuner använder nämligen systemet. Om du signerar eller loggar in på digitala tjänster såsom 1177 eller deklarerar är chansen mycket stor att du använder CGI:s digitala tjänst eID. Detta för att bara nämna några exempel. CGI och våra medarbetare är med och möjliggör flera viktiga funktioner i den svenska välfärden. 

Men det är inte bara välfärden som ligger oss varmt om hjärtat. CGI är aktiva i ett stort antal branscher. Vi har exempelvis över 16 000 konsulter som arbetar med finans, och 21 av de 25 största bankerna i Europa är våra kunder. CGI har över 4 300 konsulter som arbetar inom detaljhandeln, och när det gäller det svenska totalförsvaret är CGI en viktig leverantör till flera kommuner, regioner och Försvarsmakten. 

Raimo Pesämaa, Senior Vice President & Business Unit Lead North, CGI, är bland annat involverad i stora projekt inom den svenska industrisektorn för att några av Sveriges största företag ska klara av den gröna omställningen.

Vi arbetar med flera industrikunder som ställer om sin produktion och gör den mer hållbar genom att också göra en digital omställning, säger Raimo Pesämaa. Med hjälp av modern teknik kan företagen uppnå högre grad av automatisering, spårbarhet och agil ledningsstyrning. På så sätt kan de också skapa bättre förutsättningar att nyttja produktionsdata för att optimera, styra och uppnå hållbarare processer. Den gröna och digitala omställningen går verkligen hand i hand.

CGI:s expertis både lokalt och globalt ger en stark leveransförmåga samt möjlighet att utvecklas och påverka framtiden. På CGI omvandlar vi verklig insikt till handling – tillsammans.

 


 

Skapa din karriär med CGI!

Läs mer här