CGI är en av världens mest betrodda IT- och affärstjänstleverantörer. Vår verksamhets stabila tillväxt och marknadsledande lönsamhet gör det möjligt för oss att säkerställa en trygg miljö för våra medarbetare, vilket är något som vi ständigt strävar mot.

Jag har under mina snart tjugo år inom företaget fått se hur CGI har utvecklats, säger Malin Bolmstedt som leder affärsenheten IP Financial Solutions and Public Welfare på CGI. CGI:s verksamhet bygger på en lönsam tillväxt som underbyggs av stadiga och långsiktiga kund- och medarbetarrelationer – ett sunt affärstänk enligt mig. En viktig hörnsten av detta är den noggranna riskbedömning som vi gör vid varje affär och åtagande. Denna är viktig för att vi ska kunna leverera överenskommet resultat på tid och budget, samt säkerställa att våra kunder får bra ROI:s på sina investeringar. Resultatet blir hållbara leveranser i enlighet med våra kunders förväntan, men också en hållbar arbetssituation för våra medarbetare. 

CGI tror starkt på att en hållbar och trygg arbetsmiljö skapar en arbetsplats med stor mångfald som alla inom företaget gynnas av. Dessutom hjälper etablerade och kontinuerligt uppdaterade processer i kombination med stort stöd från chefer medarbetare att känna sig säkra och utvecklas för att kunna ta sig an nya roller. Vissa medarbetare väljer att ändra karriärinriktning helt då CGI som ett globalt företag erbjuder många möjligheter för utveckling och förändring. Vårt arbetssätt bidrar till vår vision om att tillsammans med våra medarbetare, omvandla verklig insikt till handling. 

En anställning på CGI har gett mig bra möjligheter och utmaningar anpassade utifrån min livssituation, vilket jag uppskattar, berättar Malin. Vi utvärderar löpande marknaden och våra kunders behov och är proaktiva i att anpassa verksamheten efter dessa, vilket har inneburit möjligheter till både kompetensutveckling och en rad nya roller under min anställning. För att främja innovation krävs den psykologiska tryggheten man som medarbetare får på en arbetsplats som CGI.

Malin berättar vidare att hon upplever att de värderingar som fanns på CGI när hon började för nästan tjugo år sedan är desamma idag. CGI:s förmåga att förändras med omvärlden har skapat förutsättningar som har gjort att Malin velat arbeta kvar. Enligt henne skruvar alltid CGI på ramverken, men aldrig med för tvära kast – något hon beskriver som evolution snarare än revolution.

 


 

Skapa din karriär med CGI!

Läs mer här