Kvinna i fabrikslokal

Unified Manufacturing i fokus

Enar och samordnar industrins alla delar - människor, processer, maskiner och teknik​

Industry 5.0 har många fördelar för tillverkningsföretag. Med agil och hållbar tillverkning, hyper-personalisering och kontinuerlig innovation skapar du en intelligent, digital fabrik som gör att ni kan uppnå era tillväxt- och effektmål och samtidigt anpassa er för en bransch i ständig förändring.​

Läs mer

Discrete Manufacturing

De flesta företag som arbetar med diskret tillverkning har ett stort behov av att ta fram strategier för hållbar utveckling. Avgörande för ledande företag är att de har hunnit längre i sina digitaliseringsprocesser och att de är bättre än andra på att dra nytta av insamlade data. Även ditt företag kan dra nytta av ökad digitalisering för att bättre kunna utvärdera och förädla värdekedjor med hållbarhet och effektivitet i fokus. Vi erbjuder dig certifierade förändringsledare och verksamhetsutvecklare med stor erfarenhet. Våra erfarna konsulter och vår breda kompetens inom e-hälsa gör att du som kund kan känna dig trygg.

Läs mer

Forest

CGI har varit verksamma inom skogsindustrin och skogsbruket i över 30 år. Vi jobbar när våra kunder i långa relationer och har djup verksamhetskompetens inom alla skogsbrukets processer. Vår branschlösning FAGUS Forest bidrar sedan mer än 25 år till stora och små kunders framgång genom effektiva och kraftfulla lösningar.

FAGUS Forest har stödjer sina användare i deras kärnprocesser:

  • Fastighetsförvaltning och nyttjanderätter
  • Skogsförvaltning och planering
  • Produktion och inköp
  • Virkesflöde och logistik
  • Administration

FAGUS Forest är indelat i moduler för att kunna skräddarsys efter olika kunders behov. Med FAGUS Forest kan du digitalisera hela ditt arbetsflöde från planering till leverans och slutredovisning.

Metals and mining

I en tid av kraftig förändring, där standarden och kraven inom de miljömässiga och sociala områdena ökar, kan det vara en utmaning att möta förväntningar från såväl investerare som samhället i stort. För att kunna möta sina intressenters förväntningar är det viktigt för verksamheter att prioritera kostnadsbesparingar, effektivitet och digital mognad.

Läs mer

Process industry

Vi arbetar sedan många år med att erbjuda processindustrin moderna IT-stöd inom MES, Lims och intern supply chain. Vi har ett team med erfarna verksamhetskonsulter som arbetat inom området längre än 30 år, vilket gett oss en bred erfarenhet inom området. Vi värdesätter riktigt långa kundrelationer och förblir en partner till kunden från projektstart och sedan över systemets hela livscykel. Vi finns på flera orter runt om i Sverige och vårt branschfokus inom processindustri är: 

  • Papper & Massa 
  • Sågverk 
  • Träindustrin 
  • Metallindustrin 

CGI har sedan 2003 tagit fram egenutvecklad programvara med ett antal olika moduler för att på bästa sätt kunna hjälpa våra kunder inom processindustrin. Dessa moduler samlar vi under namnet Fagus. Fagus är det latinska namnet för trädslaget bok. 

Den expertis och branscherfarenhet som vi har på CGI, i kombination med ett brett utbud av tjänster och lösningar i hela värdekedjan, gör att vi kan leverera skräddarsydda strategier, teknologier och processer som behövs för nytänkande och ökad konkurrenskraft. Från individuella projekt som riktar sig mot specifika transformationsprogram till fullständig IT-outsourcing.

Att modernisera gamla IT-system har blivit en nyckelfråga för att möta marknadens ökade krav och klara den digitala transformationen.

6000
industrikonsulter världen över
Topp 10
av våra kunder jobbar med oss i genomsnitt i 27 år
2800
supply chain-experter hjälper våra kunder att drivas agilt

2 800 experter på leveranskedjor samarbetar med över 7 000 branschexperter för att bygga upp ett långsiktigt samarbete med våra kunder i industrin över hela världen, där många av dessa samarbetsförhållanden sträcker sig över decennier. Medlemmar i styrelsen för Manufacturing Enterprise Solutions Association (MESA) och leverantör av MESA-utbildning på C-nivå (ordförande sedan flera år i MESA Europe, Jan Snoeij).

Globala insikter från över 1400 djupintervjuer

På CGI träffar vi årligen företagsledare och IT-chefer för att lyssna på deras perspektiv på trender som påverkar deras verksamhet och affärs- och IT-prioriteringar, kostnader och investeringsplaner.

Våra experter analyserar och sammanställer insikterna fördelade på ett antal branscher, bland annat manufacturing.

Resultatet samlas i CGI Voice of Our Clients.

CGI Voice of Our Clients

Det här är CGI Manufacturing

Genom att spela upp denna video samtycker du till att Google/YouTube behandlar dina uppgifter och använder cookies - Läs mer.