Primary tabs

Den expertis och branscherfarenhet som vi har på CGI, i kombination med ett brett utbud av tjänster och lösningar i hela värdekedjan, gör att vi kan leverera skräddarsydda strategier, teknologier och processer som behövs för nytänkande och ökad konkurrenskraft. Från individuella projekt som riktar sig mot specifika transformationsprogram till fullständig IT-outsourcing. Att modernisera gamla IT-system har blivit en nyckelfråga för att möta marknadens ökade krav och klara den digitala transformationen.

2 800 experter på leveranskedjor samarbetar med över 7 000 branschexperter för att bygga upp ett långsiktigt samarbete med våra kunder i industrin över hela världen, där många av dessa samarbetsförhållanden sträcker sig över decennier. Medlemmar i styrelsen för Manufacturing Enterprise Solutions Association (MESA) och leverantör av MESA-utbildning på C-nivå (ordförande sedan flera år i MESA Europe, Jan Snoeij).

Globala insikter från över 1400 djupintervjuer

På CGI träffar vi årligen företagsledare och IT-chefer för att lyssna på deras perspektiv på trender som påverkar deras verksamhet och affärs- och IT-prioriteringar, kostnader och investeringsplaner. Våra experter analyserar och sammanställer insikterna fördelade på ett antal branscher, bland annat myndigheter och offentlig verksamhet samt transport-, logistik- och tillverkningsindustrin. Resultatet samlas i CGI Client Global Insights.

Läs mer