Tillverkningsföretag har alltid haft stort fokus på att öka produktivitet och effektivitet i verksamheten. I takt med att många delar i tillverkningsprocesser digitaliseras och automatiseras ökar datamängderna. Datan är dock ofta uppdelad i silos, vilket gör den svår att processa och utnyttja så att verksamheten blir mer datadriven. Samtidigt ökar kraven på tillverkande företag att redovisa sin miljöpåverkan och erbjuda spårbarhet för alla delar i produktionen.

För att kunna hantera dessa utmaningar blir det allt viktigare för tillverkande företag att använda ett modernt MES (Manufacturing Execution System). Sven Ehrendahl, Director Consulting på CGI Sverige, har i nästan trettio års tid arbetat med IT-lösningar för tillverkningsindustrin och menar att behoven av ett fungerande och effektivt MES ökat avsevärt.

I korta drag är ett MES ett övergripande system för planering, utförande och uppföljning av produktionsprocesser. Digitala MES-system samlar in mängder med data om produktionen. Med hjälp av datan är det möjligt att styra tillverkningsanläggningen för att den ska fungera optimalt, att maskinparken utnyttjas på bästa sätt och även att följa upp kvaliteten i produktionen.

- Alla tillverkningsföretag har någon form av MES-funktion, men de är inte alltid digitala utan kan vara på papper eller i Excel, säger Sven Ehrendahl. Genom att använda ett effektivt digitalt MES går det att analysera produktionsdata så att tillverkningen kan optimeras i realtid. Idag går det också att använda AI och ML (Machine Learning eller maskininlärning) för att hjälpa till att tolka datan effektivt utifrån både planering, kvalitet och råvarutillgång.

Ett MES kan ge information om produktionens status i varje steg, lagernivåer och kvaliteten på produkterna. Till exempel kan maskininlärningsalgoritmer användas för att analysera produktionsdata och identifiera mönster och trender, vilket gör det möjligt för tillverkare att förutse och ta itu med potentiella problem innan de uppstår. Med olika typer av visuell teknik går det också att automatisera kvalitetskontroller, vilket minskar behovet av manuell inspektion och förbättrar produktkvaliteten. Det går också att identifiera flaskhalsar i produktionen för att öka effektiviteten. Trots att fördelarna med MES är många, är det fortfarande tillverkningsföretag som inte har något modernt MES på plats.

- Ett MES ger ofta väldigt stora effektiviseringsvinster och det är inte ovanligt att ett system kan ”betala sig” på ett år, säger Sven Ehrendahl. När allt mer blir uppkopplat och sensorer kan byggas in på ett enkelt och billigt sätt finns det också ännu fler vinster att hämta, som att systemet kan se exakt var olika produkter befinner sig. Det går också att exempelvis identifiera var ett verktyg finns på en arbetsplats. Genom att bygga in sensorer i exempelvis skyddsutrustning kan personalens rörelser spåras och larm kan skapas, som varnar om individerna skulle utsättas för fara vid transporter eller i samband med förflyttning av tunga maskiner eller material.

MES ett viktigt steg för hållbar tillverkning

Vinsterna finns dock inte bara kopplade till själva produktionen. När många tillverkningsföretag också får hårdare regler kring miljöpåverkan och miljörapportering är ett effektivt MES en viktig pusselbit för att på ett tillförlitligt sätt uppnå de nya kraven.

Enligt World Economic Forum kommer en femtedel av världens koldioxidutsläpp från tillverknings- och produktionssektorerna. För att uppnå klimatmål och minska miljöpåverkan från tillverkningsindustrin är det viktigt att kunna samla in och analysera data.

- Med ett effektivt MES går det exempelvis att få realtidsdata om energiförbrukning vilket gör att verksamheten kan identifiera möjliga energibesparingar, säger Sven Ehrendahl. Ett effektivt MES kan också minska restprodukter och avfall samt spåra tillverkningen från råvara till slutprodukt, vilket kan resultera i stora miljövinster. Att efterlevnadsrapporteringen också automatiseras ger både ett mer effektivt och tillförlitligt resultat.

Det finns många skäl till att tillverkningsföretag behöver gå mot att bli mer datadrivna. Det viktigaste är att data hjälper verksamheten att bli bättre på vad de gör. För att fortsätta kunna effektivisera sin verksamhet och hålla jämna steg med regler och krav, krävs en mer omfattande och systematisk styrning.

Om data för närvarande finns i Excel eller på papper, är ett bra första steg att se till att organisera produktionsprocessen och datan som finns där digitalt. Med bättre kontroll på plats kan sedan mer avancerade funktioner läggas på, som underhåll av kvalitets- och processhantering, schemaläggning, resursallokering, och mycket mer. Ett MES säkerställer sedan att rätt information och insikter kan göras tillgängliga för alla relevanta delar inom verksamheten. För att kunna fatta rätt affärsbeslut och förbättra prestandan över hela leveranskedjan – samtidigt som du aktivt kan börja uppnå dina ESG-mål, är MES rätt väg att gå.