Klimathot, störda försörjningsled, energikris och ett tufft ekonomiskt läge. Det är många tillverkande företag som ser mörka moln hopas vid horisonten. Men många företag skapar tillväxt och lönsamhet trots tuffare tider. De som lyckas bäst har fått ut effekten av sina digitala strategier och ser hållbarhet som en tillgång för att skapa framtida värden.

Sofia Lindholm är Vice President Manufacturing North på CGI. Efter att ha jobbat med IT och tillverkande företag hela sitt yrkesliv har hon både kunskapen och erfarenheten som krävs för att tyda tendenserna i branschen. Till sin hjälp har hon ”Voice of Our Clients”, en årlig djupintervju som CGI genomför med över 1500 chefer och beslutsfattare från stora verksamheter, världen över.

Boka möte med Sofia

“Vi ser att klimatomställningen är den absolut största frågan för våra kunder idag, tätt följd av utmaningarna förknippade med att bli en digital organisation. De här båda frågorna är sammankopplade. Digitalisering är en förutsättning för att ställa om till en hållbar verksamhet och den omställningen sträcker sig över hela försörjningskedjan. För att bli mer hållbara krävs att organisationer implementerar förändringar i hela sin företags- och värdekedja genom att introducera och modifiera sin styrning, affärs- och verksamhetsmodeller, samarbeten, produkter och tjänster, processer, information och system. Vi står helt enkelt inför en industriell transformation”, säger Sofia Lindholm.

Förändrad syn på säkerhet

En annan tydlig trend som Sofia Lindholm identifierar är att allt fler företag sätter ett allt större fokus på säkerhet, kopplat till det oroliga världsläget. Men när man pratar om säkerhet idag så menar man inte nödvändigtvis samma sak som för några år sedan. Där fokus tidigare var mer eller mindre uteslutande på informationssäkerhet, pratar branschen idag även mycket om Operational Technology-säkerhet, eller OT-säkerhet. OT-säkerhet handlar om att undvika fysiska skador eller störningar. Faktum är att man ofta brukar tala om att upp emot 80% av OT handlar om IT.

”Vi har sett att det har skett en ökning av antalet attacker mot industriell infrastruktur, där många till exempel har haft problem med nätverkssegmentering och brister i övervakningen av driftsystemen. Målet har helt enkelt varit att attackera det industriella styrsystemet. Ett angrepp mot OT-säkerheten kan se ut på olika sätt. Det skulle kunna handla om ett intrång i ett kafferosteri där någon höjer rostningstemperaturen och påverkar slutprodukten negativt. Ett annat scenario är ett angrepp mot en anläggning för elproduktion där målet är att slå ut samhällsviktiga funktioner och där konsekvensen kan bli katastrofala.”, fortsätter Sofia Lindholm.

Den digitala ledaren

I analyser som CGI har genomfört kan man se att bara 17% av industriföretagen har fått ut effekterna av sin digitaliseringsstrategi jämfört med 25 % av det genomsnittliga företaget, sett över alla branscher. Industrin ligger helt enkelt efter. Myndigheter och retailföretag till exempel har hunnit längre, tack vare att de utsätts för direkta krav från medborgare och kunder i högre grad. CGI har identifierat några nyckelattribut hos de företag som lyckats med att få ut effekterna av sin digitalisering:

”Om man jämför den digitala ledaren med den digitala nykomlingen, ser vi att ledaren har kommit betydligt längre med implementeringen av digitala processer och analys av data. Hela 75% av de digitala ledarna har dessutom ett hållbarhetsfokus, att jämföra med 26% av de digitala nykomlingarna. De som lyckas med den digitala omställningen idag kan ha ett försprång på så mycket som åtta år gentemot sina konkurrenter”, säger Sofia Lindholm.

En snabb omställning

Det är uppenbart att lösningen på många av den nya tidens utmaningar är en snabb digital omställning. Men många företag är dåligt rustade för den förflyttningen som krävs. Organisationsstrukturer och arbetssätt är anpassade för gårdagens utmaningar. Ledarskapet är avgörande om företag ska lyckas med sin förflyttning. Silos måste brytas ned, den digitala agendan måste lyftas till ledningsnivå och bli en del av företagets affärsplan. Det här är en omställning som kostar pengar, så kapital behöver många gånger frigöras från andra delar av verksamheten.  

”Vi på CGI vi finns där för våra kunder. Vi hjälper dem med att hela förflyttningen – från tjänster inom strategi, rådgivning och förändringsledning till förvaltning av större objekt som snabbt kan ge kostnadsbesparingar och frigöra kapital. Det är det konkreta värdet vi skapar för verksamheter som får mitt jobb att känns så meningsfullt. Det har aldrig varit mer spännande att jobba med IT än vad det är just nu”, avslutar Sofia Lindholm

Boka ett kostnadsfritt strategimöte med Sofia eller våra experter för vägledning och inspiration kring hur vi kan stötta er i transformationen.

Boka möte