Tillverkning

Resource center

Tillverkningsföretag har alltid haft stort fokus på att öka produktivitet och effektivitet i verksamheten. I takt med att många delar i tillverkningsprocesser digitaliseras och automatiseras ökar datamängderna. Datan är dock ofta uppdelad i silos, vilket gör den svår att processa...

I takt med att medvetenheten kring hållbar utveckling ökar, höjs också kraven på tillverkningssektorn att anpassa sig till dessa förändrade förväntningar. Industry 5.0 är en vision för tillverkningsindustrin, där det senaste inom teknik är tänkt att samspela med människor och...

Många tillverkande företag har stort fokus på digitalisering, automatisering och dataanalys. Det är dock viktigt att balansera dessa initiativ mot människors och medarbetares betydelse för att framgångsrikt skapa Industri 5.0 eller den moderna fabriken. Det menar Sabina Wetterlund, konsult med...

Man behöver inte röra sig långt på stan förrän en Peab-logga dyker upp i synfältet. Intensiv verksamhet pågår överallt – från bostäder och förskolor till äldreboenden, köpcentrum, kontor, vägar, broar, parker och mycket annat. Vad många inte vet är att...

Tillverkningsföretag, liksom många andra verksamheter, blir alltmer digitaliserade. Att bli uppkopplad och datadriven har många fördelar, inte minst för att öka effektiviteten, höja kvaliteten och bättre kunna hantera hela verksamhetens försörjningskedja. För att kunna uppnå detta behöver tillverkande företag ha...

För att ytterligare stärka sin konkurrenskraft och säkra innovation och effektivitet framöver är det många verksamheter inom tillverkningsindustrin som tittar på hur de kan använda AI och innovativ digital teknik.

Klimathot, störda försörjningsled, energikris och ett tufft ekonomiskt läge. Det är många tillverkande företag som ser mörka moln hopas vid horisonten. Men många företag skapar tillväxt och lönsamhet trots tuffare tider. De som lyckas bäst har fått ut effekten av...