Tillverkning

Media center

Helsingfors. IT- och konsultföretaget CGI och Stora Enso har tecknat ett avtal om projekt-, applikations- och konsulttjänster. CGI:s experter kommer att hjälpa Stora Ensos skogsdivision att påskynda den digitala omvandlingen av sin verksamhet och göra ytterligare framsteg mot sina mål...

För de som tidigt bestämde sig för att hoppa på första vågen av hybrida eller helt eldrivna bilar så blev utmaningarna med att ladda bilarna snart tydliga. Att hitta stolpar blev första utmaningen följt av frågan om uttagstyp och laddstyrka...

Idag har många verksamheter stort fokus på att digitalisera sina försörjningskedjor, med hjälp av tekniker som IoT (Internet of Things), Augmented Reality och så kallade digitala tvillingar. Som ett led i att möta dessa behov för tillverkningsindustrin har CGI öppnat...

I flera års tid har vi nu hört om 5g-tekniken och om hur den kommer att förändra industrin i grunden. Men hur långt har industrin kommit generellt i frågan? Och hur ser utmaningarna ut innan den kan dra nytta av...

För många verksamheter har den snabba omställningen till mer digitalt arbete och digitala affärsmodeller påskyndats av pandemin. De allra flesta verksamheterna har faktiskt också lyckats kapitalisera på den ökade digitaliseringen. När vi under förra året genomförde vår stora undersökning Voice...

Den digitala transformationen pågår för fullt inom den tillverkande industrin. Processer som tidigare sköttes på marken av anställda utförs alltmer av robotar eller av uppkopplade enheter i molnet. När allt fler kan ta del av information kan processer snabbas upp...

I den senaste upplagan av vår årliga undersökning Voice of our Clients (VOC), uppger 44 procent av de skandinaviska företagen att miljömässig hållbarhet utgör en mycket viktig del av deras värdeskapande. Det är en dubbelt så hög siffra som bland...