Tillverkning

Resource center

Många tillverkande företag har stort fokus på digitalisering, automatisering och dataanalys. Det är dock viktigt att balansera dessa initiativ mot människors och medarbetares betydelse för att framgångsrikt skapa Industri 5.0 eller den moderna fabriken. Det menar Sabina Wetterlund, konsult med...

Man behöver inte röra sig långt på stan förrän en Peab-logga dyker upp i synfältet. Intensiv verksamhet pågår överallt – från bostäder och förskolor till äldreboenden, köpcentrum, kontor, vägar, broar, parker och mycket annat. Vad många inte vet är att...

Tillverkningsföretag, liksom många andra verksamheter, blir alltmer digitaliserade. Att bli uppkopplad och datadriven har många fördelar, inte minst för att öka effektiviteten, höja kvaliteten och bättre kunna hantera hela verksamhetens försörjningskedja. För att kunna uppnå detta behöver tillverkande företag ha...

För att ytterligare stärka sin konkurrenskraft och säkra innovation och effektivitet framöver är det många verksamheter inom tillverkningsindustrin som tittar på hur de kan använda AI och innovativ digital teknik.

Klimathot, störda försörjningsled, energikris och ett tufft ekonomiskt läge. Det är många tillverkande företag som ser mörka moln hopas vid horisonten. Men många företag skapar tillväxt och lönsamhet trots tuffare tider. De som lyckas bäst har fått ut effekten av...

Fredric Saller
Frederic Saller

Nytt fokus på kundupplevelsen när B2B lär av B2C

6 December 2022 Customer Experience (CX) har varit de senaste åren ett viktigt fokus för marknadsledare på B2C-marknaden (Business to consumer). Idag ser vi ett växande intresse av detta även i B2B-branschen (Business to business). Ett fokuserat arbete med kundupplevelsen kan vara avgörande...

Helsingfors. IT- och konsultföretaget CGI och Stora Enso har tecknat ett avtal om projekt-, applikations- och konsulttjänster. CGI:s experter kommer att hjälpa Stora Ensos skogsdivision att påskynda den digitala omvandlingen av sin verksamhet och göra ytterligare framsteg mot sina mål...