Tillverkning

Media center

18 april, Sara Kulturhus, Skellefteå Tillsammans står vi inför stora globala förändringar som påverkar oss på kort och lång sikt. Följ med på en spännande dag i Sara Kulturhus den 18 april där vi tillsammans med Northvolt, LKAB och Boliden kommer att dela med oss...

Fredric Saller
Frederic Saller

Nytt fokus på kundupplevelsen när B2B lär av B2C

6 December 2022 Customer Experience (CX) har varit de senaste åren ett viktigt fokus för marknadsledare på B2C-marknaden (Business to consumer). Idag ser vi ett växande intresse av detta även i B2B-branschen (Business to business). Ett fokuserat arbete med kundupplevelsen kan vara avgörande...

Helsingfors. IT- och konsultföretaget CGI och Stora Enso har tecknat ett avtal om projekt-, applikations- och konsulttjänster. CGI:s experter kommer att hjälpa Stora Ensos skogsdivision att påskynda den digitala omvandlingen av sin verksamhet och göra ytterligare framsteg mot sina mål...

För de som tidigt bestämde sig för att hoppa på första vågen av hybrida eller helt eldrivna bilar så blev utmaningarna med att ladda bilarna snart tydliga. Att hitta stolpar blev första utmaningen följt av frågan om uttagstyp och laddstyrka...

Idag har många verksamheter stort fokus på att digitalisera sina försörjningskedjor, med hjälp av tekniker som IoT (Internet of Things), Augmented Reality och så kallade digitala tvillingar. Som ett led i att möta dessa behov för tillverkningsindustrin har CGI öppnat...

I flera års tid har vi nu hört om 5g-tekniken och om hur den kommer att förändra industrin i grunden. Men hur långt har industrin kommit generellt i frågan? Och hur ser utmaningarna ut innan den kan dra nytta av...

För många verksamheter har den snabba omställningen till mer digitalt arbete och digitala affärsmodeller påskyndats av pandemin. De allra flesta verksamheterna har faktiskt också lyckats kapitalisera på den ökade digitaliseringen. När vi under förra året genomförde vår stora undersökning Voice...