Säkerställ ökad produktivitet och effektivitet

Den digitala arbetsplatsen är en plattform för att uppnå samarbete i dess enklaste form, vilket helt enkelt innebär att människor arbetar tillsammans.

För att öka produktiviteten i företaget, höja kvaliteten i det arbete som utförs och stärka arbetskulturen behöver vi hela tiden fundera över hur vi kan arbeta smartare tillsammans.

Det som tidigare kallades intranät har ersatts av CGI:s Microsoft 365 (tidigare Office 365) SharePoint-baserade lösning för den digitala arbetsplatsen – som säkerställer ökad produktivitet och effektivitet på jobbet.

En arbetsplats består idag av mycket mer än bara det fysiska kontoret. Det mesta vi gör, gör vi digitalt: vi jobbar och lever genom våra digitala verktyg. Som arbetsplats är det därför viktigt att se till att medarbetarna får tillgång till verktyg som uppfyller – och förhoppningsvis överstiger – anställdas önskemål och krav på sömlöst internt samarbete.

Den digitala arbetsplatsen bygger i grund och botten på teknik, digitala skrivbord och mobila arbetsenheter blir den virtuella motsatsen till ditt fysiska skrivbord.

Men de digitala verktygen skapar samtidigt rätt förutsättningar för en positiv och inkluderande arbetsmiljö. Och ett flexibelt arbetssätt, som främjar både kreativitet och innovation.

Den digitala arbetsplatsens effekter

Samarbete

Det blir smidigare att dela information tvärs över organisationen, i olika konstellationer av lag och grupper.

Attraktion

Den digitala arbetsplatsen är en användarvänlig väg in till en portal där du har allt du behöver för att jobba, samlat på ett ställe.

Innovation

En digital arbetsplats förenklar snabb utveckling av nya tjänster och funktioner till medarbetarna.

Kunskapsutbyte

En digital arbetsplats möjliggör lärande av varandra, och sätter fokus på att lära upp organisationen snarare än individen.

Frihet

Molnet skapar möjlighet att komma åt den digitala arbetsplatsen från olika enheter och från håll – du behöver inte längre vara på ditt fysiska kontor för att jobba.

Vad hjälper vi våra kunder med?

Vi utmanar gamla strukturer, är responsiva för rådande trender och använder alltid den senaste tekniken som en möjliggörare för bättre informationsdelning. Vi har verktygen och bredden för att stötta er längs hela resan - från idé och målbild till implementering och förvaltning av lösningen.

Den digitala arbetsplatsen - Förstudie

Vi identifierar, prioriterar och detaljerar den funktionella omfattningen av den digitala arbetsplatsen. Läs mer

Microsoft 365 (tidigare Office 365) - En vinnande plattform för den digitala arbetsplatsen

Vi erbjuder en paketerad lösning som hjälper användarna att förstå när de ska använda vad, samt en modell för informationsförvaltning som underlättar ägandet och säkerställer att informationen är korrekt och uppdaterad. Läs mer