En grupp unga människor samlade samtalar och skrattar

Vårt erbjudande

Customer experience

En framgångsrik kundupplevelse innebär nöjdare och lojalare kunder, färre förlorade köp och ökad tillväxt. Det handlar om att skapa förutsättningar för nya sätt att skapa värde för sina kunder. CGI hjälper företag att förbättra sin kundupplevelse och att utveckla ett kontinuerligt förbättringsarbete kring denna. Läs mer

Digital development

Med ett kombinerat fokus på affärskrav, tekniska förutsättningar och användarnas behov hjälper vi våra kunder att hantera alla typer av utmaningar, digitala som analoga. Läs mer

Innovation

Innovation är en viktig komponent i alla strategier, men väldigt få är nöjda med sina resultat från innovationsarbetet. Vi gör innovation till en kontinuerligt styrd process fokuserad på verkliga användarbehov och skapandet av unika värden, vilket ökar er förmåga att leverera innovationsresultat med önskad hastighet och effekt. Läs mer

UX-design

Användarupplevelsen, som är synonymt med UX-design eller user experience, är en av de centrala delarna för att lyckas i den digitala transformationen. En lösning som är enkel och anpassad efter användarens behov ger fler återbesök och i förlängningen ökad lönsamhet för företaget. UX-design handlar således om att optimera användarupplevelsen genom att kundanpassa lösningen och samtidigt underlätta för företag att driva framgångsrika affärer. Läs mer