Tre kollegor framför en whiteboard

Vi optimerar innovationsförmågan och stöttar startups och scaleups i tillväxt 

CGI Unicorn Academy riktar sig till snabbrörliga innovativa företag som har en ambition att växa och expandera. Det är vanligt förekommande att den innovativa idéen utmanas när den ska skalas till en framgångsrik affärsmodell. Genom CGI Unicorn Academy får startups och scaleups tillgång till CGIs globala nätverk med kontakter inom 400 lokala marknader runt om i världen, expertkunskap kring flertalet branscher och andra strategiska förmågor som kan vara avgörande för tillväxt.

 

Unicorn Academy logo

 

Vi förbereder startups och scaleups för tillväxt både lokalt och för den globala marknaden genom kunskapsdelning, nätverk och strategiutformning

Kunskapsdelning

CGI har erfarenhet, spetskompetens och kontakter inom en rad olika kompetensområden och branscher. Det vi lär oss om vår omvärld sprider vi vidare genom CGI Unicorn Academy till våra partners.

Nätverk

Våra partners blir en del av vårt globala nätverk som fungerar som en plattform för att sprida nya idéer och accelerera innovation. Vi sammanför startups och scaleups med experter och kunder från hela världen.

Strategiutformning

CGI Unicorn Academy teamet utvärderar affärsidén och den långsiktiga strategin för att, vid behov, hjälpa till att formulera potentiella nästa steg och milstolpar.

CGI Unicorn Academy är ett win-win-win partnerskap

Större företag och verksamheter har vanligtvis inte möjlighet att riskera att testa eller investera i ny innovativ teknik, och mindre företag har ofta inte tillräckligt med resurser för att leverera ett fullskaligt projekt. CGI fungerar som en trygghet för våra kunder och som en utökad resurs för våra partners i nätverket. På så sätt bygger CGI Unicorn Academy på en win-win-win strategi där vi hjälper startups och scaleups att växa, erbjuder våra kunder nya lösningar samtidigt som vår konsultorganisation bygger ny förmåga baserat på den senaste teknologin.

•    Tillgång till en portfölj av innovativa produkter och idéer
•    Ökad konkurrenskraft genom att samarbeta med snabbrörliga och nytänkande företag
•    Möjlighet att med minskad risk investera i innovativa lösningar som har kvalitetssäkrats av våra erfarna experter
•    Professionell implementation av erfarna konsulter

•    Stöd för att ta fram en affärsplan och/eller försäljningsstrategi
•    Tillgång till CGI Unicorn Academys dedikerade team av experter för fokuserad affärsutveckling
•    Tillgång till know-how gällande t.ex. teknisk implementering
•    Möjlighet till en effektiv expansion genom matchmaking med våra kunder och tillgång till våra globala affärsenheter

 

 

Händer som pekar på en surfplatta och en laptop med diagram och statestik

 Hur skiljer sig CGI Unicorn Academy från andra acceleratorprogram?
 • Vi är ett icke-finansiellt program. Det innebär att vi inte går in som finansiär i våra partnerföretag utan stöttar på andra sätt.
Hur kan CGI Unicorn Academy stötta startups?
 • Matchning med våra kunder baserat på teknisk innovation och branschanalys
 • Kundcentrerad behovskartläggning och affärsplan
 • Försäljningsstrategi och vidareutbildning inom försäljningstekniker
 • Beräkning och upprättande av offerter till stora företag
 • Utvidga erbjudandet med hjälp av vår erbjudandeportfölj
 • Tillgång till ett globalt nätverk av IT-experter som exempelvis kan stötta arbetet med att optimera IT-system, källkoder eller arkitektur
 • Möjlighet att leverera storskaliga implementationer med hjälp av vår bredd av konsulttjänster och kontakter inom stora verksamheter
Vad är grundkriteriet för att CGI ska utvärdera ditt startup-företag?
 • För att bli en del av CGI Unicorn Academy bör företaget ha uppnått ett vad vi kallar ett framskridet stadium. Det vill säga företaget finns registrerat i någon juridisk form och har en marknadsklar produkt samt betalande kunder. Med andra ord har du viss erfarenhet av att genomföra affärsidén. Du bör också ha ett stabilt ekonomiskt underlag för minst ett år framåt.
Är det fokus på specifika branscher?
 • CGI Unicorn Academy riktar sig till alla typer av branscher. Vi har ett tydligt fokus på B2B-verksamhet och våra kunder är företag inom Retail, Transport, Industri, Publika sektorn, Finansiella sektorn, Tjänstesektorn med flera.
 • Har du en idé och ett koncept från B2C och är osäker på om din idé också är lämplig att använda i B2B-affärer? Kontakta oss gärna för att titta närmare på detta.
Stöds nystartade företag i hela  Sverige?

CGI Unicorn Academy stöttar nystartade företag i hela Sverige. Vi finns idag i Tyskland, Sverige och Portugal men har tillgång till vårt globala nätverk. CGI finns representerade på över 400 lokala marknader runt om i världen. Som medlem i CGI Unicorn Academy finns därmed en möjlighet att expandera affärsidéen till en internationell marknad.

Hur ser processen ut steg-för-steg?
Process Unicorn Academy
 • Processen börjar med en första kontakt mellan kandidaten och vårt CGI Unicorn Academy team. Därefter utbyts information om företaget och produkten. Efter en kvalificeringsprocess skrivs ett partneravtal i de fall båda parter ser att det finns synergier med ett samarbete. När avtalet är skrivet påbörjas en analys för att ta fram ett skräddarsytt upplägg för att utveckla den aktuella affärsidéen. Därefter planeras nästa steg och vi utbyter relevant kunskap i syfte att förbereda den första gemensamma kundkontakten. Tillsammans med våra nationella och internationella kundansvariga letar vi efter lämpliga kunder för din affärsidé. I CGI Unicorn Academy jobbar vi kontinuerligt med att utvärdera samarbetet för att utveckla vårt partnerskap.

fds

Stockfiller - Connects buyers and suppliers in the food industry

Stockfiller är inköpsplattformen som sparar tid och ökar lönsamhet åt inköpare och leverantörer inom livsmedelsbranschen. Stockfiller kopplar enkelt samman flera intressenter och effektiviserar leverantörskedjan.

Aigine

 Aigine - Let AI get you in control of your data

Aigine inventerar, klassificerar och sorterar stora mängder data med hjälp av ett tränat AI. Aigine gör det möjligt att hantera känslig information, respektera personlig integritet och att uppfylla regulatoriska krav.

Norna logga

 Norna - Analyze millions of products in seconds

Norna samlar, varje sekund, in information från olika E-handelsplattformar genom web scraping. Norna Analytics ger sedan dig som retailer värdefulla insikter relaterat till bland annat prissättning och sortimentsplanering.

Turnpike

 Turnpike - Stafficiency made easy

Turnpike digitaliserar arbetsflöden och skapar ökat värde för Retail och Hospitality-sektorns största tillgång - personalen. Turnpike möjliggör diskret och effektiv kommunikation i fysiska butiker och hotell genom användandet av smarta klockor.