Tre kollegor framför en whiteboard

Optimera din innovationsförmåga genom vårt globala nätverk 

Unicorn Academy (UCA) riktar sig till snabbrörliga startup-företag som söker en pålitlig och erfaren partner samt ett globalt nätverk.

UCA strävar efter att implementerar digitala tjänster och nya affärsidéer genom ett agilt förhållningssätt. Vi vill skapa förutsättningar för dig att agera flexibelt och kundcentrerat utifrån marknadens föränderliga behov och samtidigt identifiera strategiskt avgörande konkurrensfördelar.

Vi skräddarsyr ett upplägg för att utveckla just din affärsidé och hjälper till att expandera ditt företag genom vårt globala nätverk av experter och samverkanspartners. Vi har god kunskap om och kontakter inom 400 lokala marknader runt om i världen.

Vi förbereder startup-företag för den globala marknaden genom Strategiutformning, Nätverk och Kunskap

strategiutformning.

UCA teamet utvärderar affärsidén och den långsiktiga strategin och hjälper dig att formulera potentiella nästa steg och milstolpar.

nätverk.

Du blir en del av vårt globala nätverk och plattform för att sprida nya idéer och accelerera innovation. Vi sammanför startups, experter och kunder från hela världen.

kunskap.

Det vi lär oss om vår omvärld genom Unicorn Academy sprider vi vidare genom vårt UCA team, events och workshops. Vi har erfarenhet, spetskompetens och kontakter inom en rad olika kompetensområden och branscher.

 • Tillgång till en portfölj av startup-företags innovativa produkter och idéer
 • Potentiella konkurrensfördelar genom att samarbeta med snabbrörliga och nytänkande företag
 • Möjlighet att investera i innovativa lösningar som kvalitetssäkrats av våra erfarna experter
 • Professionellt genomförande genom erfarna konsulter redan från början
 • Potentiell möjlighet att expandera sin verksamhet genom partnerskap med nytänkande startup-företag
 • Stöd för att ta fram en affärsplan samt en försäljningsstrategi
 • Tillgång till UCA:s team av experter
 • Tillgång till know-how gällande teknisk implementering
 • Möjlighet till en effektiv lansering och/eller expansion genom matchmaking med våra kunder
 • Potential att utöka marknad eller marknadsandelar genom våra globala affärsenheter

 

 

Händer som pekar på en surfplatta och en laptop med diagram och statestik

 Hur skiljer sig UCA från andra acceleratorprogram?
 • Vi är ett icke-finansiellt program. Det innebär att vi inte går in som finansiär i våra partnerföretag utan stöttar på andra sätt.
Hur kan UCA stötta startups?
 • Matchning med våra kunder baserat på teknisk innovation och branschanalys
 • Kundcentrerad behovskartläggning och affärsplan
 • Försäljningsstrategi och vidareutbildning inom försäljningstekniker
 • Beräkning och upprättande av offerter till stora företag
 • Utvidga erbjudandet med hjälp av vår erbjudandeportfölj
 • Tillgång till ett globalt nätverk av IT-experter som exempelvis kan stötta arbetet med att optimera IT-system, källkoder eller arkitektur
 • Möjlighet att leverera storskaliga implementationer med hjälp av vår bredd av konsulttjänster och kontakter inom stora verksamheter
Vad är grundkriteriet för att CGI ska utvärdera ditt startup-företag?
 • För att bli en del av UCA bör företaget ha uppnått ett vad vi kallar ett framskridet stadium. Det vill säga företaget finns registrerat i någon juridisk form och har en marknadsklar produkt samt betalande kunder. Med andra ord har du viss erfarenhet av att genomföra affärsidén. Du bör också ha ett stabilt ekonomiskt underlag för minst ett år framåt.
Är det fokus på specifika branscher?
 • UCA riktar sig till alla typer av branscher. Vi har ett tydligt fokus på B2B-verksamhet och våra kunder är företag inom Retail, Transport, Industri, Publika sektorn, Finansiella sektorn, Tjänstesektorn med flera.
 • Har du en idé och ett koncept från B2C och är osäker på om din idé också är lämplig att använda i B2B-affärer? Kontakta oss gärna för att titta närmare på detta.
Stöds nystartade företag i hela  Sverige?

UCA stöttar nystartade företag i hela Sverige. UCA finns idag i Tyskland och i Sverige men har tillgång till vårt globala nätverk. VI finns representerade på över 400 lokala marknader runt om i världen. Som medlem i UCA finns därmed en möjlighet att expandera ditt företag till en internationell marknad.

Hur ser processen ut steg-för-steg?
Process Unicorn Academy
 • Processen börjar med en första kontakt mellan dig och vårt UCA team. Därefter utbyter vi information om företaget och produkten. I samband med detta påbörjar vi en analys för att ta fram ett skräddarsytt upplägg för att utveckla just din affärsidé. Vi planerar nästa steg och milstolpar och påbörjar relevant kunskapsutbyte i syfte att förbereda vår första gemensamma kundkontakt. Tillsammans med våra nationella och internationella kundansvariga letar vi efter lämpliga kunder för din affärsidé. Vi jobbar med att utvärdera samarbetet kontinuerligt från dag ett för att utveckla vårt partnerskap.