Katarina har lång erfarenhet av IT-branschen, främst från olika affärsutvecklingspositioner men även inom ledning och styrning i linjeroller och i kundrelaterade uppdrag. Hennes bakgrund ger en utmärkt förutsättning för att matcha kundens behov med rätt lösningar.

Innan Katarina började inom IT-konsultbranschen arbetade hon bland annat i flera startup-företag som samtliga låg i framkant av den digitala utvecklingen. Detta har format henne till att bli agil, snabbrörlig och resultatorienterad.

På CGI leder Katarina arbetet med Unicorn Academy i Stockholm. Teamet består idag av fyra personer.