Primary tabs

Aromi - ett modernt kostdatasystem

Att optimera kvaliteten, mängden och prissättningen av livsmedel och samtidigt klara av att minska matavfall och koldioxidutsläpp är stora utmaningar för dem som arbetar med storköksverksamhet. Aromi är ett modernt kostdatasystem som använder realtidsdata för att effektivisera planering, produktion, hantering och leverans av mat från storkök till en mängd verksamheter, från vård- och omsorgsverksamhet, skolor och förskolor, till detaljhandelssektorn och restaurangnäringen.

Aromi stöder hela processen - från planering och utformandet av menyer, servering av måltider till fakturering och uppföljning. Aromi analyserar och anpassar sig kontinuerligt till förändrad lagstiftning och till nya miljö- kund- och ekonomiska krav, vilket gör att medarbetarna får tid att fokusera på själva mathanteringen.

  Våra fyra nyckelbranscher

   

  Restaurang

  Central planering sparar resurser och garanterar kvalitet.

  Retail

  Effektivt verktyg för att skapa nya recept och för kommunikation.

  Skolor och förskolor

  Minskat matsvinn och möjlighet till specialkost.

  Vård och omsorg

  Näringsrika, säkra och goda måltider för patienter och omsorgstagare. Läs mer

   

  tre personer står och pratar om Aromi i ett storkök

  Ett heltäckande kostdatasystem för professionella storkök

  Effektiv produktion och leverans av individanpassade och näringsrika måltider, ökad patientsäkerhet och transparens, lägre produktions- och hanteringskostnader samt tidsbesparing med automatiserade processer är bara några av alla fördelar med CGI Aromi.

  Läs mer

  Militärklädd man sitter och äter frukost

  CGI Aromi Waste Manager minskar matsvinnet för finska försvaret

  Leijona Catering Oy är ett finskt cateringföretag vars största uppdragsgivare är den finska försvarsmakten. Som ett led i arbetet med att främja hållbarhet strävar företaget efter att minska sitt matsvinn. När företaget började använda CGI Aromi Waste Manager kunde man uppnå betydande kostnadsbesparingar genom hela livsmedelskedjan.

  Läs mer