Nu blir det möjligt för storkökspersonal som använder CGI:s kostdatasystem Aromi att beräkna klimatavtrycket för sin mathantering. CGI inleder ett samarbete med det oberoende statliga forskningsinstitutet RISE (Research Institutes of Sweden) och får tillgång till RISE:s klimatdatabas för livsmedel som innehåller klimatavtryck baserade på livscykelanalyser av fler än 700 livsmedel representativa för svensk konsumtion. Därigenom får menyplanerare tillgång till en årlig uppdatering av klimatinformation som tagits fram på ett systematiskt och vetenskapligt sätt.

”Avtalet gör det möjligt för de organisationer som leasar vår klimatdatabas att direkt få tillgång till klimatdata i applikationen. Med rätt data på plats blir det lättare att planera, anpassa och följa upp verksamheten i syfte att minska utsläppen från måltiderna” säger Britta Florén, projektledare inom Hållbar livsmedelskonsumtion på RISE och ansvarig för RISE:s klimatdatabas för livsmedel.

”Hållbarhetsfrågan är viktig för våra kunder, för CGI och för samhället i stort. Därför är det extra roligt att kunna hjälpa Sveriges storkök på resan mot en klimatneutral kost”, säger Greger Wikstrand, chefsarkitekt, CGI.

Funktionen finns tillgänglig för alla som har Aromis modul för planering och som har avtal med RISE om att använda klimatdatabasen.

Greger Wikstrand och Britta Floren
Greger Wikstrand, CGI och Britta Florén, RISE

Om CGI

CGI har sitt säte i Kanada och verkar globalt med kompetenscenter på fyra kontinenter. CGI har 78 000 medarbetare och kunder på flera hundra platser i världen. I Sverige finns CGI på 30 olika orter. CGI:s branschkunskaper, breda tjänsteutbud och fokus på kundnära lösningar ligger bakom bolagets framgång. CGI:s arbetsmetodik är certifierad enligt ISO-9001, vilket innebär att leveranser sker i tid och enligt budget.

Om RISE

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.