Hälso- och sjukvården i Sverige står inför en omvälvande tid. Teknologiska framsteg, nya ledarskapsmodeller och en förändrad samhällsstruktur innebär stora möjligheter – och utmaningar. För att få en inblick i hur framtidens sjukvård kan utvecklas, har vi pratat med tre experter från olika discipliner. Deras insikter ger en spännande bild av vad som väntar runt hörnet.

På Vitalis 2024 har vi dessutom hållit i ett panelsamtal i samma ämne. Inspelningen finns att titta på och i den här artikeln får du en mer utvecklande förståelse och inblick i svaren från våra experter. Dessa experter är Anders Ekholm, Folke Rydén, Sofi Elfving och Magnus Lord.

Panelsamtal med Anders Ekholm, Folke Rydén, Sofi Elfving och Magnus Lord
Panelsamtal med Anders Ekholm, Folke Rydén, Sofi Elfving och Magnus Lord

Anders Ekholm, framtidsforskare, menar på att vi måste skapa ett lärande för att ta tillvara alla piloter som är pågående. Vi måste ha tillit till erfarenheterna och använda allt som redan finns. 

”Det är viktigt att mäta rätt, dvs hela patientflödet. Vi måste sluta skapa fler piloter och börja lära av varandra. Tillsammans klarar vi det”, betonar Anders.

Folke Rydén, journalist och filmare, ser sjukvårdens framtid genom ett samhällsperspektiv. Hans erfarenheter från hans år som korrespondent och producent av dokumentärfilmer och samhällsreportage har gett honom insikter i hur vi kan forma en bättre värld för nästa generation.

"Vi måste hålla en bild av framgång i huvudet," säger Folke.

Han betonar att trots de utmaningar vi står inför, har världens välstånd ökat betydligt de senaste decennierna. Hans bidrag till sjukvårdens utveckling ligger i att sprida kunskap och engagemang.

"Ni kan gå hem efter den här dagen och berätta för två personer om vad ni lärt er," uppmanar han.

Folkes filosofi är enkel: bry dig, skaffa kunskap och agera. Genom att skapa ringar på vattnet kan vi tillsammans driva fram positiva förändringar i vården.

Sofi Elfving, VD och Grundare av AI-specialistbolaget Substorm, ser enorm potential i att integrera AI inom sjukvården. Hennes arbete handlar inte bara om teknik, utan om förändringsledning. Hon är övertygad om att AI kan bidra till en mer jämställd vård i Sverige.

"AI är 75% förändringsledning och 25% teknik," förklarar Sofi.

Hon arbetar dagligen med att utbilda ledare och skapa en realistisk bild av AI:s möjligheter och begränsningar. Sofi menar att framgångsrik AI-implementering kräver att vi avmystifierar teknologin och använder den pragmatiskt.

"Vi behöver släppa prestigen kring AI," understryker hon.

Hennes mål är att skapa en nyanserad bild av AI och ge vårdpersonal trygghet i att använda teknologin där den gör verklig skillnad.

Magnus Lord, chefläkare och verksamhetsutvecklare, har en gedigen bakgrund inom praktisk verksamhetsutveckling i sjukvården. Som chefläkare med ansvar för verksamhetsutveckling i Region Värmland, betonar han vikten av medarbetares ägarskap över sina arbetsuppgifter.

"Toppstyrning har ingen plats här," säger Magnus.

Han arbetar med att skapa intresse och hopp bland chefer och medarbetare genom att lyssna och involvera dem i utvecklingsprocessen. Hans insatser handlar om att bygga starka, självstyrande team som känner stolthet och glädje över sitt arbete.

"Att medarbetarna ska kunna känna ägarskap över sin verksamhet är mitt mål," förklarar Magnus.

Genom att producera film och e-learning program sprider han kunskap och engagemang som bidrar till en mer dynamisk och patientfokuserad vård.

Att forma hälso- och sjukvård i Sverige

För att möta utmaningarna inom hälso- och sjukvården i Sverige krävs ett helhetsperspektiv som kombinerar kunskap, teknologi och ledarskap. Det handlar om att skapa en kultur där vi inte bara överlever, utan blomstrar.

Kunskap och engagemang som grundpelare
Vi måste börja med att engagera oss och sprida kunskap. Att skapa medvetenhet om sjukvårdens utmaningar och potential är avgörande. Genom att dela våra erfarenheter och insikter, kan vi bygga en mer informerad och engagerad befolkning som aktivt bidrar till vårdens utveckling.

Teknik som katalysator för förändring
AI har potentialen att revolutionera sjukvården, men det kräver mer än bara teknisk expertis. Vi måste avmystifiera AI och integrera det pragmatiskt i våra dagliga rutiner. Det handlar om att utbilda ledare, sätta realistiska förväntningar och se till att AI används där det verkligen gör skillnad. Förväntningarna måste balanseras – AI är inte magi, utan ett verktyg som behöver rätt hantering och inmatning för att ge värdefulla resultat.

Ledarskap och medarbetarengagemang
Ett framgångsrikt ledarskap inom sjukvården innebär att ge medarbetarna ägarskap över sin verksamhet. Genom att involvera personalen och låta dem utveckla sina arbetsområden kan vi skapa en mer dynamisk och patientfokuserad vård. Det är viktigt att skapa en arbetsmiljö där medarbetarna känner stolthet och glädje i sitt arbete, vilket i sin tur leder till bättre vård för patienterna.

Framåt: En integrerad vision

Genom att kombinera dessa tre pelare – kunskap, teknik och ledarskap – kan vi forma en sjukvård som inte bara är effektiv utan också medmänsklig och hållbar. Vi står inför en framtid där teknologin kan stärka vårdens mänskliga sida, där kunskap sprids som ringar på vattnet och där ledarskap inspirerar till ständiga förbättringar. Framtidens hälso- och sjukvård i Sverige ligger i våra händer, och det är genom samarbete och innovation som vi når dit.

Titta på panelsamtalet här