Hälsa

Media center

CGI Sverige AB och Pulsen Omsorg, två leverantörer av verksamhetssystem för svenska socialtjänster, inleder ett samarbete. Enligt avtalet kommer företagen att kunna sälja lösningar från den andra parten för ett mer komplett erbjudande till kunderna. Bland annat handlar det om...

8 juni 2023, kl. 8.30-9.45 – Panelsamtal I detta panelsamtal granskar vi Sveriges krisberedskap i ljuset av klimatförändringar, förändrat säkerhetsläge och potentiellt NATO-medlemskap. Vi diskuterar de utmaningar som ledare inom vård och omsorg står inför, och hur både civil och militär förmåga bör utvecklas för att möta...

Kerstin Engman
Kerstin Engman

Vilken marknad är bäst för Sverige – konkurrens eller monopol?

9 Maj 2023 Vi är sannolikt ett flertal leverantörer som ägnade hösten åt att besvara en remiss om egenmonitorering från mer än hälften av alla regioner som avser att tillsammans upphandla en leverantör, en lösning för egenmonitorering. Nu är upphandlingen här. Den första...

Bild på Jonas Boström
Jonas Boström

Krisberedskapen i sjukvården – en fråga om normalläge och uthållighet?

27 April 2023 Att Sveriges ska bli bättre på krisberedskap har knappast undgått någon. Klimatförändringar, förändrat säkerhetsläge och medlemskap i NATO kommer att ställa krav, inte minst på de som leder och utvecklar verksamheter inom vård och omsorg. Totalförsvaret ska kunna uppfylla sina...

Kerstin Engman
Kerstin Engman

Det finns visst några elefanter i rummet

17 April 2023 Elefanten i rummet är ett bildligt uttryck för något som är påtagligt för alla människor i en grupp, men som man undviker att prata om. Orsaken till att man håller tyst om "elefanten" kan vara att det skulle vara genant...

Bild på Torsten Bernström
Torsten Bernström

När ska vi rusta oss för kris (igen)?

12 April 2023 Ibland kommer frågan; vilken är elefanten i rummet? Ni vet, ämnet som tar stor plats och som alla är medveten om, men alla undviker att prata om. Huruvida Totalförsvarets beredskap är en elefant i rummet är oklart men definitivt är...

Bild på Gustav Ruthgård
Gustav Ruthgård

Hur bemöter vi allt fler äldre i den kommunala vården och omsorgen?

31 Mars 2023 Andelen äldre i vår befolkning blir allt större. Samtidigt är tillväxten av händer i vården med ny personal långt ifrån det växande behovet som finns på marknaden. Denna trend har varit känd länge och det påverkar både regioners och kommuners...