Hälsa

Resource center

Upptäck hur ett sjukhus i West Virginia optimerar hanteringen av resurser inom sina kateteriseringsinterventioner med GE Healthcares Centricity Cardio Workflow. Läs om hur den elektroniska inventeringslösningen påverkar verksamhetens effektivitet och ekonomi. Vid ett sjukhus i West Virginia identifierades ett behov...

I ett läge med en åldrande befolkning och stigande kostnader med tunga besparingskrav vilket bland annat kan beröra personal, kommer färre händer och huvuden behöva erbjuda mer vård. Denna fallstudie visas hur teknologi kan förändra och förbättra vårdleveransen inom sjukvården...

I Sverige lever över 2 miljoner människor med hjärt-kärlsjukdom. Det är också den främsta dödsorsaken i Sverige.[1] Socialstyrelsen uppger i sin senaste rapport att totalt 123 000 patienter varit inskrivna i slutenvården med hjärt- och kärlsjukdomar under året, vilket gör...

Linnea Springare har varit en dedikerad CGI-konsult i Luleå sedan 2023. Hon är en kvinna med klart definierade mål och en passion för både sitt arbete och sin personliga utveckling. I mars 2024 tog Linnea hem guld i Svenska Mästerskapen...

Förflyttning av fokus till kärnverksamheten I samband med det ökade behovet av digitalisering och förstärkt informationssäkerhet inom offentlig verksamhet, har Vallentuna Kommun tagit betydande steg för modernisering av IT-infrastruktur och intensifiering av säkerhetsarbetet. Denna omvandling möjliggör en skarpare inriktning på...

Kerstin Engman
Kerstin Engman

Förändringsledning i vården: Att navigera i digitala vatten

28 November 2023 Många menar att digitala lösningar och tjänster är en förutsättning för att klara den situation som både regioner och kommuner står inför med strama budgetar och allt färre som ska ge stöd och hjälp åt allt fler. Det tror vi...

I december 1895 tog Wilhelm en bild av hustrun Berthas hand. Det som var lite speciellt med just denna bild var att hennes ringar tycktes sväva utanpå ringfingrets skelett. Wilhelm hette Röntgen i efternamn och hans innovation lade grunden till...