Hälsa

Media center

Kerstin Engman
Kerstin Engman

Vilken marknad är bäst för egenmonitorering - konkurrens eller monopol?

22 November 2022 Den första tanken som far genom huvudet på en leverantör att det vore en fantastisk affär att få ta hem. Den andra tanken är något mer eftertänksam. Vad händer med marknaden om intentionerna i upphandlingsunderlaget blir verklighet? Vem är faktiskt...

Region Halland är en av de regioner som levererar bäst nytta till invånarna i Sverige vad gäller hälso- och sjukvård. Kvaliteten är i topp och kostnaderna bland de lägsta i landet. När övriga landet ropar efter fler vårdplatser gjorde Region...

2013 blev Region Uppsala först ut i Sverige med att ha en digital hantering av högkostnadsskyddet genom CGI:s tjänst eFrikort. eFrikort är en tjänst som hanterar högkostnadsskydd inom hälso- och sjukvården. Nu blir Region Uppsala först i landet med att...

Den globala covid-19-pandemin har påskyndat användningen av digitala lösningar och artificiell intelligens (AI) inom vården för både läkare och patienter. Många läkare och vårdansvariga vill nu fortsätta att dra nytta av AI-baserade tekniker och verktyg i sitt arbete. AI visualiserar...

Den stora mängden data som genereras inom sjukvården och den senaste tidens snabba tekniska utveckling ger bra förutsättningar för att sjukvården ska kunna utnyttja digitala verktyg, både för att behandla patienter och för att effektivisera vården. Bättre kliniska resultat med...

Det nya partnerskapet ökar tillgängligheten till digitala verktyg för vårdgivarna i Sverige så att de effektivt kan möta fler patienters behov, något som inte minst är viktigt för att möta den demografiska utvecklingen. CGI och den Finlandsbaserade leverantören av en...

Bild på Lars Gustafsson
Lars Gustafsson

Breddinförande av egenmonitorering kommer att dröja tills det finns värdiga ersättningsmodeller

10 Juni 2022 I vårt förra inlägg ”Swelife Diabetes – En implementeringsstudie om egenmonitorering för diabetespatienter” redovisade vi de goda kliniska resultaten samt patienternas och personalens upplevelser av den egenmonitorering som utfördes på två vårdcentraler inom Region Stockholm 2020–2021. Givet att bättre måluppfyllelse...