Upptäck hur ett sjukhus i West Virginia optimerar hanteringen av resurser inom sina kateteriseringsinterventioner med GE Healthcares Centricity Cardio Workflow. Läs om hur den elektroniska inventeringslösningen påverkar verksamhetens effektivitet och ekonomi.

Vid ett sjukhus i West Virginia identifierades ett behov av att förbättra hanteringen av resurser inom kateteriseringsinterventioner. För att möta detta behov valde sjukhuset att implementera GE Healthcares Centricity Cardio Workflow (CCW), ett system som ger kontroll och spårbarhet över förbrukningsmaterial. CCW är en av de integrerade systemdelarna som ingår i Centricity Cardio Enterprise (CCE) som numera finns i en svensk anpassad version.

Sjukhuset hade flera utmaningar till följd av manuell inventering, fel i bokföringen och tidskrävande rapportering av förbrukade varor. Systemet valdes för dess pålitliga spårbarhet och förmåga att integrera med andra system, vilket skulle göra det möjligt för sjukhuset att få bättre kontroll över sina resurser och förbrukningsmaterial. CCW implementerades för att förbättra inventeringsprocessen och öka noggrannheten i inventeringsarbetet. Tidsåtgången för att genomföra inventering kunde minskas med hela 70%. Dessutom visade det sig att sjukhuset kunde börja ta korrekt betalt för sina ingrepp och att investeringskostnaden därmed återbetalade sig på bara några dagar.

Läs mer om Kundcaset