Managed IT services

Ladda ner broscyhren för att läsa mer

Managed IT services mer än bara outsourcing

Tidigare handlade outsourcing framför allt om att minska kostnader. Men i dag har företagen behov av mer än så. De söker en partner som kan hjälpa dem att öka flexibiliteten.

På CGI talar vi om "managed IT" i stället för "outsourcing" eftersom vi arbetar som en direkt förlängning av din organisation och hanterar en alltmer komplex miljö av teknologier, processer, system och programvara.

Managed IT Services handlar om att leverera värde och är nyckeln till att bygga upp en robust it-försörjningskedja, som är nödvändig för att öka flexibiliteten, skalbarheten och motståndskraften. Det skapar förutsättningar för att optimera driften, minska kostnader, förbättra cybersäkerheten och säkra dataskyddet.

 

Ladda ner vår broschyr (eng.)

En pålitlig partner som levererar resultat

I våra kundundersökningar uppfattas vi som en kompetent och trygg partner. Vi tar på oss service-risken samtidigt som vi anpassar oss till dina prioriteringar allteftersom de ändras eller utvecklas, och vi hittar ständigt nya sätt att öka produktiviteten. Vi anpassar våra metoder, verktyg och processer för att passa din specifika miljö och för att säkerställa att vi lever upp till våra åtaganden med full kontroll över kostnaderna.

Fördelarna med vårt partnerbaserade arbetssätt är att vi arbetar med fördefinierade resultat, att prissättningen är förutsägbar och att vi kan skapa betydande besparingar på kort och lång sikt. Vi skapar ett högre engagemang från leverantörer, ökad innovation, förbättrad verksamhet, högre kvalitet, kortare time-to-market och minskad risk.

32
leveranscenters
i vårt global nätverk
45
års
erfarenhet
15

En katalysator för din digitala resa:

CGI's Management Foundation

CGI’s Management Foundation omfattar de nyckelfaktorer som definierar och styr ledningen av vår verksamhet. Dessa kontroller fokuserar på att vi kan tillhandahålla tjänster av hög kvalitet som verkligen är anpassade utifrån dina behov som kund.

IT governance

Vår modell  it governance bygger på en optimal kartläggning av ansvarsområden och går långt bortom traditionella ledningsmodeller och de som fokuserar på omkostnader och arbetsarbitrage. Vår modell är flexibel, modulär och kostnadseffektiv.

Innovation och kontinuerlig förbättring

Vårt samarbete för innovation och ständiga förbättringar fokuserar på att uppnå dina affärsmål. Vi anpassar processer, teknik och säkerhet efter din affärsstrategi och arkitektur.

Transformational roadmap

Vi har en omfattande modell för transformationen från nuvarande situation till den önskade. Denna ”roadmap” stöds av vår IT-styrningsmodell och mätpunkter för tjänster.

Mätvärden för IT-tjänster

Vi åtar oss att leverera resultat och kontinuerlig produktivitetsförbättring genom att mäta prestanda, kvalitet och effektivitet hos tjänster kopplade till det affärsvärde du kan uppnå med moderniserad IT.

Ramverk, processer och verktyg

CGI’s Client Partnership Management Framework inkluderar beprövade processer och verktyg som levererar effektiva, högkvalitativa och säkra IT-tjänster som täcker alla aspekter av våra engagemang.

Global leverans

CGI:s globala nätverk av leveranscenter ger tillgång till rätt kompetens, på rätt plats, vid rätt tidpunkt och till rätt pris.

Managing for excellence

CGI:s Managing for Excellence-process ger dig en överblick och transparens av dina IT-tjänster, samtidigt som ansvaret och ägandet för prestanda och resultat konsolideras.